Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Company Staff Selection and Adaptation Improvement ?
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.psih. S.Reinfelde
Recenzents Mg. oec. L. Rubina
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Kaminska, I., Uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/Vadītājs: Reinfelde S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 75 lpp. Diplomprojekta apjoms: 75 lapas; darbā iekļautas 24 tabulas, 6 attēli; darbam pievienoti 4 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 25 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un personāla atlasē, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: darba analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas sistēmu analīze. Teorētiskajā daļā analizēti personāla atlases un adaptācijas teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri personāla atlases un adaptācijas veidošanas jomās. Projekta aprēķina daļā izstrādāti trīs projekti uzņēmuma personāla atlases un adaptācijas procesu pilnveidošanai: personāla meklēšanas un piesaistīšanas projekts, personāla atlases projekts un jaunā darbinieka adaptācijas projekts.
Atslēgas vārdi Personāla atlase un adaptācija
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel recruitment and adaptation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2015 11:20:17