Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Ekonomisko sankciju ietekmes novērtējums uz Latvijas eksportu”
Nosaukums angļu valodā “Assessment of the Impact of Economic Sanctions on the Latvian Export”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V.Ozoliņa
Recenzents Doc. O.Bogdanova
Anotācija Maģistra darbu „Ekonomisko sankciju ietekmes novērtējums uz Latvijas eksportu” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Jevgeľija Purmale-Ľikitina. Maģistra darba mērķis ir novērtēt ekonomisko sankciju ietekmi uz Latvijas piena pārstrādes produktu eksportu. Maģistra darba pētāmais priekšmets ir Krievijas Federācijas noteikto sankciju ietekme uz Latvijas piena pārstrādes embargo produktu eksporta apjomu izmaiľām. Maģistra darba pētāmais objekts ir ekonomiskās sankcijas un to ietekme uz eksportu. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām, kas tiek sadalītas apakšnodaļās. Pirmajā daļā tiek apkopota informācija par vispārējām ekonomiskajām sankcijām un ierobeţojošiem pasākumiem, to būtību, veidiem, tirdzniecības novirzīšanas kanāliem un gravitācijas modeļa pielietojumu un pamatkoncepcijām. Otrajā daļā tiek izvērtēti Latvijas piena pārstrādes produktu eksporta statistikas dati 2013.,2014.un 2015.gadā pēc 4 zīmju KN sistēmas kodiem. Tiek analizētas tirdzniecības tendences un struktūra pēc Krievijas Federācijas importa embargo, tiek analizēta Latvijas piena pārstrādes produktu eksporta struktūra un tirdzniecība ar Krieviju, lai novērtētu ekonomisko sankciju ietekmi uz Latvijas piena pārstrādes produktu eksporta apjomiem. Tiek analizēti Latvijas piena pārstrādes produktu raţošanas uzľēmumi, kas ir 39 pēc NACE red.2.0 -10.51 apakšnozares ” „Piena pārstrāde un siera raţošana”. Trešajā daļā ir analizēti statistiskie dati par Latvijas eksporta tirgus galamērķiem pēc World bank un FAOSTAT un COMTRADE datiem, atlasīts piena pārstrādes produktu tirgus Ķīnā no parējām Āzijas tirgiem un piedāvāta pārorientēšana uz to no esošiem zaudējumu nesošiem Latvijas eksporta tirgiem; tiek novērtēti gravitācijas modeļa izmantotie dati, analīzēti trūkumi, ar kurām saskāras darba autore pētījuma laikā, un novērtēta ekonomisko sankciju ietekme uz Latvijas piena pārstrādes produktiem pēc gravitācijas modeļa, kas ir negatīva. Tiek izvirzīti priekšlikumi un izdarīti secinājumi. Maģistra darba apjoms ir 94 lpp., kur ir iekļautas 8 tabulas, 26 attēli, 8 pielikumi uz 20 lpp.un 81 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trim nodaļām – teorētiskās, analītiskās, un praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi ekonomiskās sankcijas, piena pārstrādes produkti, eksports, gravitācijas modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā economic sanctions, dairy products, export, gravity model
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2015 17:14:35