Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Metāla apstrādes uzņēmuma personāla atlases un apmācību projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of Staff Career Planning at Governmental Institution"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg. psih. S. Gailīte
Recenzents Mg. paed. A. Kalniņš
Anotācija Diplomprojekta autors: Armands Grāvelis Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. psih., RTU lektore Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: „Metāla apstrādes uzņēmuma personāla atlases un apmācību projekts” Diplomprojekta apjoms: 64 lapas, darbā iekļautas 12 tabulas, 6 attēli, un darbam pievienoti 3 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: diplomprojekta izstrādei izmantoti 23 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, uzņēmuma nepublicētie materiāli un cita veida informācijas avoti. Diplomprojekta galvenie rezultāti: diplomprojekta analītiskajā daļā tika pētīta uzņēmuma darbība, kā arī analizēti pētījuma rezultāti, nosakot trīs galvenās problēmas uzņēmuma personāla atlasē un apmācībās. Darba teorētiskajā daļā tika aprakstīts personāla atlase un apmācības no teorētiskās puses ar reālo situāciju uzņēmumā. Darba aprēķinu daļā tika izstrādāti vairāki priekšlikumi uzņēmuma problēmu risināšanai. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Grāveļa A., Metāla apstrādes uzņēmuma personāla atlases un apmācību projekts: Diplomprojekts/Zinātn. vadītāja Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. - 64 lapas.
Atslēgas vārdi „Metāla apstrādes uzņēmuma personāla atlases un apmācību projekts”
Atslēgas vārdi angļu valodā „Project on Staff Selection and Training at Metalworking Company”
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2015 16:10:53