Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Baltijas dabasgāzes tirgus cenu ietekmējošie faktori”
Nosaukums angļu valodā “Factors Affecting Prices in the Baltic Natural Gas Market”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs O.Bogdanova
Recenzents Asoc.prof. I.Jurgelāne
Anotācija Maģistra darbu „Baltijas dabasgāzes tirgus cenu ietekmējošie faktori” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Šarlote Špengele. Pētījumā tiek vērtēta Baltijas dabasgāzes infrastruktūra un plānotie attīstības projekti Baltijas enerģijas tirgus savienošanas plāna ietvaros. Vērtējot valstu atkarību no dabasgāzes piegādātāja, tiek aplūkotas valstīs esošās dabasgāzes krātuves un alternatīvie dabasgāzes piegādes veidi. Klaipēdas sašķidrinātās dabasgāzes termināls ir nozīmīgs infrastruktūras objekts, kas sniedz Baltijas valstīm, kurām nav gāzesvadu savienojuma ar citām Eiropas Savienības valstīm, izņemot savstarpējo savienojumu, alternatīvu dabasgāzes piegādātāju iespējas, jo līdz tā atklāšanai 2014.gada nogalē Baltijas valstis bija pilnībā atkarīgas no vienas piegādātāja valsts – Krievijas Federācijas, toties pēc 2015.gada oktobra, kad tika pabeigta Klaipėda-Kuršėnai gāzesvada izveide, Baltijas valstīm iespēja iegādāties sašķidrināto dabasgāzes no dažādiem piegādātājiem, kas mazina AAS “Gazprom” ietekmi uz dabasgāzes cenu Baltijas valstīs. Darba analītiskajā daļā tiek veikts Eiropas Savienības valstu cenu salīdzinājums. Baltijas valstīs dabasgāzes vairumtirdzniecības cena ir augstāka, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm. Dabasgāzes patēriņam ir izteikta sezonalitāte, periodā no septembra līdz martam tas ir augsts un pēc tam samazinās, 2014.gadā dabasgāzes patēriņš Baltijā samazinājās par 10.14% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, ko izraisīja augsta ārgaisa temperatūra, energoefektivitātes pasākumu īstenošana un pāreja uz alternatīvajiem energoresursiem. Trešajā daļā tiek veikts Baltijas reģionā darbojošos tirdzniecības platformu GET Baltic un Kaasupörssi salīdzinājums. Pamatojoties uz 2014.gada Baltijas valstu dabasgāzes patēriņa un tirdzniecības platformu zemākajām un augstākajām ceturkšņa tirdzniecības cenām, noteikts, ka Baltijas reģiona kopējā cena, iegādājoties dabasgāzi tirdzniecības platformās, ir par 6-33% zemāka. Dabasgāzes cena tirdzniecības platformās nav piesaistīta citam enerģija avotam, kā tas ir ilgtermiņa līgumos ar piesaisti naftas cenām, bet cena veidojas atbilstoši tirgus pieprasījumam un piedāvājumam, tādējādi parādot patieso tirgus situāciju un veidojot to pārredzamāku. Maģistra darba apjoms ir 78 lpp., kur ir iekļautas 10 tabulas, 26 attēli, 2 pielikumi uz 12 lpp. un 99 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no ievada, trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas, un secinājumiem un priekšlikumiem.
Atslēgas vārdi Dabasgāze, dabasgāzes cena, Baltijas valstis
Atslēgas vārdi angļu valodā Baltic states, natural gas, gas price
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2015 13:22:00