Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Baltijas jūras ostu attīstības iespējas”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Development of the Baltic Ports”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs R.Gailītis
Recenzents Asoc.prof. D.Solovjovs
Anotācija Diplomprojekta autore Alina Borodina izstrādāja darbu, kura temats ir “Baltijas jūras ostas attīstības iespējas”. Pētījuma mērķis ir izpētīt Baltijas jūras ostu attīstības iespējas, ka arī faktorus, kas ietekme Baltijas jūras ostu attīstību. Noteikt konkurētspējīgas ostas Baltijas jūras reģionā un izvirzīt priekšlikumus to attīstībai. Pētījuma objekts ir ostu konkurētspēja un attīstība. Pētījuma priekšmets ir ostu konkurētspējas ietekme uz pārkrauto kravu apjomu Baltijas jūras ostās. Diplomprojekta veikšanai izmantotas pētīšanas metodes: 1. Grupēšana; 2. Salīdzināšana; 3. Grafiskās analīzes metodes; 4. Statistiskās datu analīzes metodes; Darbs sastāv no ievada, trim pamata daļām, secinājumiem un priekšlikumiem. Diplomprojektā pirmajā daļā ir aprakstīta ostu un jūras pārvadājumu nozīme, apskatīta jūras kravu pārvadājumu klasifikācijas specifika. Ka arī ir, apskatīti faktori, kuri ietekme ostu attīstību. Diplomprojektā otrajā daļā ir izpētītas nozīmīgākas kravas Baltijas jūras reģionā ka arī Baltijas jūras ostu kravu apgrozījumu izmaiņas periodā no 2010. gada līdz 2014. gadam. Un izvirzīti secinājumi, balstoties uz kopējā kravu apgrozījuma daudzuma novērtējumu Baltijas jūras ostās. Diplomprojektā trešajā daļa ir balstīta uz kravas apgrozījuma prognozēm un nākotnes perspektīvam noteiktiem kravu veidiem. Ka arī apskatīti faktori, kas ietekmēja samazināšanas vai pieaugšanas tendenci un izvirzīti priekšlikumi par ostu attīstību. Darbs sastāv no 63 lappusēm. Darba ievietotas 12 tabulas un 23 attēli. Bibliogrāfiskā sarakstā ir - 41 avots, kurus sastāda specializēta literatūra, statistiskie avoti, interneta resursi, ka arī Latvijas Republikas tiesību akti un likumi.
Atslēgas vārdi ostu attīstība, Baltijas jūra, transporta sistēma, jūras ostas
Atslēgas vārdi angļu valodā ports development, The Baltic Sea, transport system, sea ports
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2015 20:22:26