Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Valsts atbalsts eksporta veicināšanai zivsaimniecības nozarē Latvijā”
Nosaukums angļu valodā "National Aid for Export Promotion in the Fishery Sector in Latvia"
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs I.Jurgelāne
Recenzents Asoc.prof. V.Skribans
Anotācija Diplomdarba autors Ainis Kalniņš izstrādāja darbu, kura temats ir „Valsts atbalsts eksporta veicināšanai zivsaimniecības nozarē Latvijā”. Diplomdarba mērķis ir pētīt Latvijā pieejamās valsts atbalsta programmas un pasākumus eksporta veicināšanai, lai atvieglotu finansējuma saņemšanas procesu zivsaimniecības nozarē darbojošiem uzņēmējiem. Ņemot vērā šī brīža politisko situāciju saistībā ar vienu no lielākajiem Latvijas zivsaimniecības nozares produkcijas eksporta tirgiem – Krieviju, kā arī tās pretreakciju un izveidotos dažādos šķēršļus nozares produkcijas importam, būtisks jautājums zivsaimniecības nozarē ir inovācijas ražošanā, jaunu produkciju veidu izstrāde un ieviešana, jaunu tirgu apguve, kas, bez valsts atbalsta, ir grūti sasniedzams, bieži vien – neiespējams, mērķis. Diplomdarbā tika analizēti statistikas dati par laika posmu no 2008.gada līdz 2015.gada I ceturksnim, izpētīta un apkopota publiski pieejamā informācija par Latvijas valsts institūciju atbalsta programmām eksporta veicināšanā. Darba ietvaros tika veiktas Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Lauku atbalsta dienesta atbildīgo ekspertu intervijas, kā arī SVID analīze, lai noskaidrotu zivsaimniecības nozares attīstības stiprās un vājās puses, produkcijas eksporta nākotnes iespējas, kā arī ārvalstu tirgus paplašināšanas iespējas, izmantojot valsts eksporta veicinošos atbalsta pasākumus. Diplomdarbs sastāv no 3 nodaļām, tā apjoms ir 64 lappuses. Tajā ir iekļauti 9 attēli, 4 tabulas un divi pielikumi uz 8 lpp. Darbā izmantotas 49 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi Valsts atbalsts, eksporta veicināšana, zivsaimniecības nozare
Atslēgas vārdi angļu valodā National aid, export promotion, fishery sector
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.12.2015 11:39:42