Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Loģistikas procesu pilnveidošanas iespējas pārtikas ražošanas uzņēmumos”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Logistics Processes in Food Production Companies”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs A.Starčenko
Recenzents Doc. P.Patļins
Anotācija Diplomprojekta autore ir Linda Kazlovska, kas izstrādāja darbu, kura temats ir “Loģistikas procesu pilnveidošanas iespējas pārtikas ražošanas uzņēmumos”. Diplomprojekta mērķis ir balstoties uz loģistikas problēmu analīzi pārtikas ražošanas uzņēmumos izstrādāt rekomendācijas loģistikas procesu uzlabošanai un autoparka pilnveidošanai. Pirmajā daļā autore ir izpētījusi pārtikas ražošanas nozares un uzņēmumu attīstību konkrētā laika periodā, kā arī iepazīstinājusi ar loģistikas procesiem pārtikas ražošanas uzņēmumos. Otrajā daļā autore novērtē un analizē pārtikas ražošanas uzņēmumu pasūtījumu apstrādes un komplektēšanas procesu, kā arī izvērtē uzņēmuma autoparka ritošo sastāvu un to uzturēšanas izmaksas. Trešajā daļā autore izstrādā priekšlikumus pārtikas ražošanas uzņēmumu loģistikas procesu pilnveidošanai. Autore izskata iespēju uzņēmumiem ieviest elektronisko datu apmaiņas sistēmu pasūtījumu apstrādes procesa pilnveidošanai. Komplektēšanas procesa pilnveidošanai autore izveido darbinieku (komplektētāju) motivācijas sistēmu, balstītu uz padarītā darba kvalitāti. Lai pilnveidotu uzņēmumu autoparka ritošo sastāvu, kas uzņēmumam rada papildus zaudējumus, dēļ transportlīdzekļu tehniskā nolietojuma, autore aprēķina iespēju atjaunot autoparku iegādājoties jaunus transportlīdzekļus un uzstādot tiem degvielas kontroles sistēmu. Diplomprojekts sastāv no 3. daļām, tā apjoms ir 71. lappuse. Diplomprojektā iekļauts 21 attēls un 25 tabulas. Darbā izmantoti 40 bibliogrāfiskā saraksta vienības.
Atslēgas vārdi pasūtījumu apstrāde, komplektēšana, autoparks, loģistikas procesi
Atslēgas vārdi angļu valodā order processing, picking, fleet, logistics processes
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.12.2015 22:45:02