Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Starptautisko konteineru kravu kuģu līniju attīstības iespējas Baltijas jūras reģionā”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Developing International Container Freight Shipping Lines in the Baltic Sea Region”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs V.Ozoliņa
Recenzents Asoc.prof. I.Jurgelāne
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbu „Starptautisko konteineru kravu kuģu līniju attīstības iespējas Baltijas jūras reģionā” maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Līva Bambīte. Maģistra darbā tiek pētīta konteineru kravu plūsma, kādā veidā tā ietekmē konteineru nozari Baltijas reģionā. Līniju darbību un attīstības iespējas Baltijas reģionā nosaka kravu apjomi Baltijas jūrā. Pie kravu samazinājuma attiecīgi zemāki ir kuģu līniju ienākumi, papildus kravu apjomu samazinājums ietekmē arī konteineru terminālu ienākumus. Sākot ar 2015. gadu kravu apjomi salīdzinājumā ar pēdējiem trīs gadiem strauji samazinājās, prognozējams, ka kravu apjomi turpināsies samazināties arī 2016.gadā. Termināli ir būtisks posms kuģu līniju darbībā no kā ir atkarīgs uzkrauto kravu daudzums. Tādēļ tiek identificēti faktori, kuri veicina kravu apjomu ātrāku apriti, kas savukārt veicina kuģu līniju attīstības iespējas. Līdz 2015.gada beigām ienākumi no konteineru kravām termināliem samazināsies par 29,2% salīdzinājumā ar 2014.gadu, savukārt kuģu līnijām par 13,2%, tādēļ termināliem jāattīsta operāciju kvalitātes uzlabošanas faktori, kas veicina ātrāku kravu apriti, līdz ar to kuģu līnijas spēj piestāt vairāk ostās un uzņemt vairāk kravu, kas attiecīgi attīsta kuģu līniju darbību un veicina lielāku un ātrāku kravu apriti kuģu līnijām. Faktoru attīstība veicina Baltijas reģiona konkurētspēju un attīstot šos faktorus gan termināli, gan kuģu līnijas, paātrinot kravu apriti, var samazināt kravu apjomu kritumu, kas 2016.gadā prognozējams 12,2 % apmērā attiecība pret 2015.gadu. Maģistra darba apjoms ir 79 lpp., kur ir iekļautas 14 tabulas, 30 attēli, 5 pielikumi uz 6 lpp. un 30 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām – teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma daļas.
Atslēgas vārdi Konteineri; Baltijas jūra; termināli;
Atslēgas vārdi angļu valodā Containers ;Baltic sea; Terminals
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.12.2015 19:34:10