Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Mehatronika
Nosaukums Radioaktīvo atkritumu pārbaudes iekārta
Nosaukums angļu valodā Radioactive waste assay monitor
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs J.Kaņeps
Recenzents D.Ļitvinovs
Anotācija Bakalaura darba ietvaros tiek konstruēta radioaktīvo atkritumu pārbaudes iekārta. Radioaktīvie atkritumi pārsvarā tiek glabāti mucās, tādēļ iekārtai jābūt pielāgotai darbam ar tām. Ir jānodrošina mucu svēršana, detektora un mucas savstarpējā attāluma mainīšana, detektora svina aizsardzības atvēršana un aizvēršana gan horizontālā, gan vertikālā virzienā, detektora pārvietošana uz augšu, uz leju. Darbā tiek aprakstīta atomenerģijas izmantošana Pakistānā, jo iekārtu ir paredzēts eksportēt uz šo valsti. Tiek analizētas 6 analogas iekārtas, pētīta to uzbūve un darbības princips, izstrādāti 3 kinemātisko shēmu varianti un izvēlēts visatbilstošākais, aprakstītas svarīgākās iekārtas komponentes un automātikas sistēma, aprēķināta iekārtas aptuvenā pašizmaksa, aprakstītas izmantotās komponentes darba drošībai un nepieciešamās operatora iemaņas darbam ar iekārtu, kā arī šāda veida iekārtu ieguldījums vides aizsardzībā. Inženiertehniskajos aprēķinos ir iekļauts: 1) celšanas skrūves diametra, soļa, uzgriežņa, piedziņas aprēķins; 2) mucas rotācijas galda piedziņas sinhronā motora aprēķins; 3) detektora svina aizsardzības plākšņu kustības piedziņas aprēķins; 4) automātikas sistēmas precizitātes aprēķins. Bakalaura darba apjoms ir 63 lpp, tas satur 51 attēlu, 10 tabulas un 33 nosaukumu informācijas avotus.
Atslēgas vārdi IEKĀRTA, RADIOAKTIVITĀTE, AUTOMĀTIKA, SERVOMEHĀNISMS
Atslēgas vārdi angļu valodā EQUIPMENT, RADIOACTIVITY, AUTOMATION, SERVOSYSTEM
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.12.2015 13:13:13