Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Organisko vielu frakcionācijas un dūņu indeksa izmantošana notekūdeņu raksturošanai
Nosaukums angļu valodā Characterization of Wasterwater by Fractionation of Organic Matters and Sludge Volume Index
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs K.Tihomirova
Recenzents
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba mērķis bija veikt ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP) frakcionāciju un noteikt dūņu tilpuma indeksu (SVI) dažādos notekūdens paraugos, ar mērķi ieviest precizāku notekūdeņu raksturošanas metodi. Mērķa sasniegšanai Bakalaura darba ietvaros ir izmēģināta jauna notekūdeņu raksturošanas metode, kura balstās uz ķīmiskā skābekļa patēriņa (ĶSP) frakcionāciju un dūņu indeksa SVI vērtībām. Šī jaunā metode ļauj precizāk raksturot notekūdeņu sastāvu, kas nākotnē varētu noderēt notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) darbības optimizēšanā vai jaunu NAI projektēšanā, izmantojot datorsimulācijas. Bakalaura darba ietvaros veiktie pētījumi balstīti uz autora praktisko pieredzi, kā arī uz zināšanām par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu specifiku. Darba izstrādē tika izmantoti laboratoriski iegūti empīriski dati, kas salīdzināti ar pasaulē veiktiem pētījumiem ar atšķirīgu komunālo notekūdeņu sastāvu. Par Bakalaura darba novitāti ir uzskatāma Latvijā jaunas notekūdeņu raksturošanas metodes izstrāde, kurā apvienota notekūdeņu ĶSP frakcionācija un dūņu tilpuma indeksa noteikšana. Šajā nozarē jau varākus gadus strādā Latvijas zinātnieki Prof. Romāns Neilands, Asoc. Prof. Kristīna Tihomirova u.c. ĶSP frakcionācijas un SVI noteikšanas eksperimenti tika veikti RTU Būvzinātnes centra Ūdens pētniecības laboratorijā. Darbs sastāv no ievada, 4 nodaļām un secinājumiem un rekomendācijām. Tajā ir 55 lappuses, 22 attēli, 7 tabulas. Izmantotās literatūras sarakstā ir 28 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi ĶSP frakcionācija Organisko vielu frakcionācijas un dūņu indeksa izmantošana notekūdeņu raksturošanai
Atslēgas vārdi angļu valodā Characterization of Wasterwater by Fractionation of Organic Matters and Sludge Volume Index
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.12.2015 11:16:08