Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības loģistika
Nosaukums „Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas iespējas Latvijā”
Nosaukums angļu valodā “Opportunities for Improving the Quality of Regional Passenger Railway Transportation Service in Latvia”
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs J.Hudenko
Recenzents Lekt. J.Kuškins
Anotācija Diplomprojekta autore Viktorija Davidoviča izstrādāja darbu, kura temats ir „Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes pilnveidošanas iespējas Latvijā”. Pētījuma mērķis ir izpētīt dzelzceļa pakalpojumu kvalitātes nozīmi iekšzemes pasažieru pārvadājumos Latvijā, secinot tās ietekmi uz pārvadājumu apjomu. Pētījuma objekts: Iekšzemes dzelzceļa pasažieru pārvadājumi Latvijā. Pētījuma priekšmets: Pārvadājumu pakalpojuma kvalitātes ietekme uz pārvadājumu apjomu. Lai sekmīgi veiktu darbu, izmantotas vairākas pētīšanas metodes: 1. Aprakstošā jeb monogrāfiskā metode; 2. Vispārteorētiskās pētīšanas metode; 3. Statistikas datu apstrādes metode; 4. Grupēšanas metode; 5. Tabulas un grafiskā metode; 6. Salīdzināšanas jeb komparatīvā metode; 7. Aptaujas metode. Darbs sastāv no ievada, trīs pamata daļām, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī pielikumiem. Pirmajā daļā analizēti iekšzemes pārvadājumi Latvijā, apskatīta tarifu veidošanas politika, sniegts ieskats par dzelzceļa un citu pārvietošanās līdzekļu izmantošanas biežumu un popularitāti pasažieru vidū, kā arī apskatīts Rīgas mobilitātes plāns. Otrā daļa apskatīta pakalpojuma kvalitātes problēma, papildus pētot dzelzceļa virzienu Rīga – Jelgava. Pētījuma problēma pamatota, veicot pasažieru anketēšanu. Trešajā daļā autore, balstoties uz anketēšanas rezultātiem, veic pakalpojuma kvalitātes finansēšanas iespēju novērtējumu un izstrādāja priekšlikumus braukšanas kvalitātes uzlabošanai vilcienos. Darba apjoms ir 60 lappuses. Darbā ietvertas 11 tabulas un 20 attēli, kā arī izmantoti 52 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi pasažieru pārvadājumi, pakalpojuma kvalitāte, loģistika, klientu apmierinātība, dzelzceļš
Atslēgas vārdi angļu valodā passangers transportation, quality of service, logistic, customer satisfaction, railway
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 08.12.2015 13:58:35