Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Kultūras un kopienas centrs Rīgā
Nosaukums angļu valodā Cultural and Community Centre in Riga
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs S. Treija
Recenzents Lekt. J. Pansovs
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes studentes Ineses Krauzes diplomdarba nosaukums ir “Kultūras un kopienas centrs Rīgā” un to ir paredzēts izvietot Ziepniekkalna lielmēroga dzīvojamās apbūves un sabiedriski nozīmīgas ielas tuvumā. Šī darba mērķis ir piedāvāt daudzfunkcionāla kultūrizglītības centra izveidi Ziepniekkalna apkaimes iedzīvotājiem, radot gan sabiedrisko centru interešu izglītībai un sociālajam kontaktam, gan piešķirt apkaimei identitāti un uzlabot tās funkcionālo dažādību. Teritorijas kopējā platība ir 21 410 m2, ārtelpa ir veidota kā vienota publiskā telpa, sadalīta vairākās zonās ar atšķirīgu pielietojamību, tās ir brīvi pieejamas vietējiem iedzīvotājiem un ir izvietotas atkarībā no apkārtesošās vides, ceļiem, trokšņu līmeņa un debespusēm. Teritorija ietilpst dzīvojamās apbūves teritorijā, kur ir pieļaujama arī kultūras iestādes būve. Turklāt Ziepniekkalna dzīvojamo rajonu izstrādes projektā izvēlētajā zemesgabalā bija paredzēta publiska rakstura ēka – skola -, kas netika realizēta un šobrīd tajā ir izbūvētas autostāvvvietas, līdz ar to zemesgabala sabiedriskās nozīmes potenciāls netiek izmantots. 2730m2 no teritorijas aizņem kultūras centra būve, veidota no trim apjomiem, kas grupēti ap stiklotu lieltelpu. Apjomos izvietotas atšķirīgas funkcijas telpas – bibliotēkas filiāle, tradicionālo amatu studijas un kultūras centrs. Kultūras centrs paredz apmeklētāju savstarpēju integrēšanos, iepazīšanos, saliedētas kopienas veidošanos un arī izglītošanos tautas kultūras jomā, tādējādi radot ilgtspējīgu sabiedrību. Diplomdarbs rakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 34 lpp, ieskaitot 17 attēlus un shēmas, izmantoti 14 literatūras avoti. Diplomdarba ietvaros izstrādātas 3 planšetes ar izmēru 1x2 m un makets mērogā 1:200.
Atslēgas vārdi kultūras centrs, kopienas centrs
Atslēgas vārdi angļu valodā cultural centre, community centre
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 07.12.2015 11:38:53