Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Talsu pilsētas tirgus
Nosaukums angļu valodā Talsi Town Market
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs U. Bratuškins
Recenzents Arhitekte I. Bērziņa
Anotācija Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultātes 6. Kursa studentes Montas Drengeres diplomprojekts ir „Talsu pilsētas tirgus.” Darbs sastāv no paskaidrojuma raksta, teorētiskās izpētes, un projekta grafiskā materiāla. Diplomprojekta mērķis ir izstrādāt Talsu pilsētas tirgus teritorijas pārbūves attīstības priekšlikumu, kas sevī ietver jaunbūvju būvniecību, papildus funkcijas ieviešanu un teritorijas labiekārtojuma izstrādi. Tirdzniecība un pārtikas tirgi, veidojušies līdz ar augkopības, lopkopības un zvejniecības attīstību. Lauksaimnieku tirgi visā pasaulē atspoguļo vietējo kultūru, nacionālās īpatnības, un tie ir neatņemama daļa no sociālās dzīves daudzās valstīs. Latvijā tirgi vēsturiski veidojušies pilsētu centrālā daļā, pie baznīcām vai lielākajos laukumos. Talsi ir viena no 76 Latvijas pilsētām, kur tirgus turpina veiksmīgi darboties. Tirgus ir nozīmīga tirdzniecības vieta visam Talsu novadam un tirgošanās dienās tiek plaši apmeklēts, bet pārējās nedēļas dienās teritorijā nenotiek cita darbība. Talsu tirgus neatrodas pilsētas centrālajā daļā, tomēr nelielās pilsētas izmēru dēļ, šis attālums nav šķērslis veiksmīgai darbībai. Ezera tuvums un apkārtējais reljefs veido ainavisku vietu tirgus novietojumam. Diplomdarba rezultātā tiek radīts pilnvērtīgs tirgus komplekss, kas spētu piesaistīt tirgotājus un pircējus ne tikai no Talsu pilsētas, bet no visa novada un pilsētas ciemiņus. Tirgus arī kļūtu par pilsētbūvnieciski nozīmīgu objektu Talsos. Šīs Talsu pilsētas teritorijas risinājums uzlabotu kopējo pilsētvides stāvokli, sniegtu ekonomisko labumu un kļūtu par pilsētbūvnieciski nozīmīgu objektu Talsos. Darba apjoms ir 33 lapaspuses un 1 pielikums uz 1 lapas. Darbā izmantoti 21 informācijas avots un iekļauti 13 attēli.
Atslēgas vārdi Talsu pilsēta, tirgus attīstība, ilgtspējīga plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā Talsi town, market development,sustainable urban planning
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 07.12.2015 02:50:09