Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids arhitekta profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Daudzlīmeņu savienojums starp Stacijas laukumu un Rīgas Starptautisko autoostu
Nosaukums angļu valodā Multilevel Junction Between the Station Square and Riga International Bus Station
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs E. Bērziņš
Recenzents Arhitekte I. Miķelsone
Anotācija Sabiedrībā valdošajai sistēmai un filozofijai mainoties, mainās arī vietas. Sākoties fordisma laikam, iestājoties modernismam, pārejot uz postfordismu, cilvēka dzīvesveids un vajadzības krasi mainījās. Laika gaitā mainās arī vietas, tās maina savu funkciju atkarībā no tā, kādā veidā un ar kādiem līdzekļiem mēs uz to skatāmies. Diplomdarbā risināto teritoriju tieši ietekmējoši objekti – tirgus, dzelzceļš, stacija – savu veidolu ieguva citā laikā, kad vērtības un tehnoloģijas radīja un atspoguļoja savam laikam atbilstošus priekšstatus par ēku un būvju funkcionālo, kā arī estētisko veidolu. Laikam mainoties, mainās arī prasības. Šī premisa ir būtiska radot jaunu objektu mijiedarbē ar jau esošajiem, jo kalpo kā imperatīvs laika garam atbilstošas, mūsdienīgas vietas un arhitektūras tapšanai. Projekta svarīgākie uzdevumi ir veidot gājēju un dažādu transportlīdzekļu koeksistenci ielas un ūdens malas krasta līmenī, kā arī nodrošināt “barjeras” (dzelzceļa līnijas uzbēruma) telpas izmantojamību un RVC (Rīgas Vēsturiskā Centra) sasaisti ar otrpus dzelzceļa līnijai esošo teritoriju - gan virs, gan zem tās. Ņemot vērā iepriekš piedāvātos pilsētbūvniecības metus, tiek rasts arhitektonisks risinājums teritorijas savienojumam ar Z daļā esošo ēku (Stockmann) caur virszemes apjomu. Vilcienu satiksme tiek izvadīta caur skaņu izolējošiem tuneļiem. Atvērumi apjomos zemes līmenī papildus nodrošina publisku pieejamību un funkciju koeksistenci starp abām teritorijām un esošajām ēkām, kā arī iespējamu vilcienu pieturvietas izveidi. Dzelzceļa apjumu arhitektoniskais veidols tiek izstrādāts pamatojoties uz tehniskajām un funkcionālajām vajadzībām. Izstrādājot projektu, galvenais uzsvars tiek likts uz gājēju un velo transporta plūsmu atstāšanu zemes līmenī, nodrošinot ar dabīgo apgaismojumu. Projektējamo apjomu arkveida forma ir pamata veidota ap gaismas vadu sistēmu, kura nodrošina zemes līmeni ar dabīgo apgaismojumu, bet apjoma nesošās konstrukcijas biezums veidojas starp asīm un gaismas vadiem.
Atslēgas vārdi Daudzlīmeņa savienojums, multimodāls tranposrta mezgls, Rail Baltic, vietas, ne-vietas, Rīgas Vēsturiskais Centrs
Atslēgas vārdi angļu valodā Multilevel junction, Multi-modal junction, Rail Baltic, places, non-places, Historical Center of Riga
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 07.12.2015 01:11:56