Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbības finanses
Nosaukums Investoru alternatīvais novērtējums par investīcijām ieguldījumu fondos un akciju kapitālā
Nosaukums angļu valodā Evaluation of Investor’s Perception Towards the Investment on Mutual Funds and Equity
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Konstantins Kozlovskis
Recenzents Nataļja Lāce
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba nosaukums : Investoru alternatīvais novērtējums par investīcijām ieguldījumu fondos un akciju kapitālā Autors : Ramanan Balayan Zinātniskais vadītājs : Konstantins Kozlovskis, RTU docents, Dr.oec Maģistra darba mērķis : izstrādāt investoru alternatīvo novērtējumu par investīcijām ieguldījumu fondos un akciju kapitālā. Pētījuma uzdevumi: • Analizēt investoru novērtējumu par investīcijām ieguldījumu fondos un akciju kapitālā. • Izveidot ieguldījumu fonda modeli, balstoties uz Indijas pieredzi. • Salīdzināt ietekmi no investīcijām akcijas kapitālā un ieguldījumu fondos uz Indijas akciju tirgu. • Izveidot investīciju modeli privātiem investoriem, lai tie varētu rīkoties Indijas tirgū. • Novērtēt riska un ienesīguma rādītājus. Šī maģistra darba pamatā ir pētījums, kas balstās uz aptaujātiem 150 respondentiem, lai izzinātu investoru baumas veicot investīcijas akciju kapitālā vai ieguldījumu fondos. Maģistra darbs satur trīs galvenās daļas, kurās ir aplūkoti dažādi aspekti, kas saistīti ar privāto investoru alternatīvo novērtējumu par investīcijām akciju kapitālā vai ieguldījumu fondos. Maģistra darbā ir aplūkota investīciju akciju kapitālā un ieguldījumu fondos loma Indijas finanšu tirgū, kā arī statistiskā informācija par privātām. Maģistra darbā arī ir parādīta datu analīze, ar kuru bija izpētīts un izveidots investoru alternatīvais novērtējums. Teorētiskajā daļā bija izveidots modelis individuālajām investīcijām akciju kapitālā un ieguldījumu fondos, balstoties uz Indijas pieredzes, ņemot vērā tādus mainīgos, kā risks, ienesīgums, nodokļu aplikšana un likviditāte. Praktiskajā daļā ir paradītā izstrādāto modeļu pielietošana Indijas tirgū. Pētījuma rezultāti ir noderīgi tālākai investoru alternatīvo investīciju novērtējuma par investīcijām akciju kapitālā un ieguldījumu fondos pilnveidošanai Indijas apstākļos. Pētījums balstās uz laika periodu no 2015.gada jūnija līdz 2015.gada septembrim. Maģistra darba apjoms ir 87 lapas, tas satur 3 daļas, 30 attēlus, 33 tabulas un pielikumu. Bibliogrāfiskajā sarakstā ir 36 avoti.
Atslēgas vārdi Taisnīgums, Kopfondu, ieguldījumu stratēģijas, Sistemātiska investīciju plāns, Sistemātiska atsaukšana plāns, Sistemātiska nodošana plāns
Atslēgas vārdi angļu valodā Equity, Mutual Funds, Investment strategies, Systematic Investment Plan, Systematic withdrawal plan, Systematic transfer plan
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 07.11.2015 12:34:06