Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ražošanas inženierzinības un vadība
Nosaukums Riska vadības modeļu analīze horizontālā monitoringa sistēmas ieviešanai uzņēmumā X
Nosaukums angļu valodā Analysis of Risk Management Models for Purposes of Horizontal Monitoring System Implementation in Enterprise X
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Judīte Jakubāne
Recenzents
Anotācija Maģistra darba tēmā Risku vadības modeļu analīze horizontālā monitoringa sistēmas ieviešanai Uzņēmumā X tika izvēlēta balstoties uz problēmas aktualitāti – sākot ar 2015. gadu virknei Latvijas uzņēmumu, padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku, ir jāievieš nodokļu risku vadība obligātā kārtībā (maģistra darbā ir izmantoti arī termini horizontālais monitorings un uzlabotās attiecības). Tēmas ietvaros darba autore ir veikusi literatūras izpēti, pētījumu lielākoties balstot uz ārzemju autoru darbiem risku vadības jomā. Jāatzīmē, ka autore ir veikusi arī Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas publikāciju nodokļu risku vadības jomā izpēti. Maģistra darbā ir veikta risku vadības modeļu analīze ar mērķi ieviest nodokļu risku vadību Uzņēmumā X. Lai sasniegtu mērķi maģistra darbā tika izpildīti vairāki uzdevumi, tai skaitā: 1) Vispārējo uzņēmējdarbības risku vadības modeļu teorētiskā analīze (literatūras apskats), risku vadības modeļu priekšrocību un trūkumu analīze, salīdzinājums; 2) Horizontālā monitoringa pārskats citās jurisdikcijās; 3) Nodokļu risku vadības kritēriju, kas noteikti Latvijas tiesību aktos, analīze,; 4) Izstrādāt nodokļu risku vadību hipotētiskam Uzņēmumam X. Darbs sastāv no aprakstošās daļa (teorētiskās daļas, pamatdaļa) 81 lpp un pielikumiem 2 lpp.
Atslēgas vārdi risku vadība, nodokļu risku vadība, padziļinātās sadarbības programma
Atslēgas vārdi angļu valodā risk management, tax risk management, In-depth co-operation program
Valoda eng
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.06.2015 17:05:13