Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka, Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Multi-storey apartment building in Riga"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Korjakins
Recenzents Kristaps Priede
Anotācija Diplomprojekta pētnieciskajā daļā ir veikta dzelzsbetona ēkas karkasa izbūves analīze, ja tiek pielietoti tuneļveida veidņi. Apskatot literatūru ir analizētas tuneļveida veidņu pielietošanas īpatnības, darba specifika un ekonomiskais pamatojums. Darba izstrādes laikā tika izpētīta tirgus situācija un iespēja iegādāties un pielietot veidņu sistēmu, tā pat tika izpētīti citu autoru raksti par doto tēmu. Pēc informācijas analīzes tika izveidoti minimālie kritēriji, lai veidņu sistēmas pielietošana būtu efektīva un ekonomiski pamatota. Inženierdaļā iekļautās ēkas karkasa izbūvei ir salīdzinātas divas veidņu sistēmas, to izmantošanas laikietilpība un izmaksas. Aplūkojot tehnoloģiskās īpatnības darbam ar tuneļveida veidņiem tika akcentēti jautājumi, kas ir saistoši Latvijas būvniecības tirgum, vai tieši pretēji var radīt precedentus. Darba ietvaros tika pacelts jautājums par konstrukciju slogošanu būvniecības stadijā, aplūkojot drošības stutēšanas principus saskaņā ar ACI 347.2R-05, kā arī prasības agrīnai konstrukciju atveidņošanai. Darba rezultātā tika konstatēts, ka tuneļveida veidņu tehnoloģijas pielietošana ir efektīva tikai pie liela apjoma projektiem, pie noteikuma, ka lēmums pielietot šo tehnoloģiju tiek pieņemts projekta izstrādes stadijā. Inženierdaļā tika izstrādāts projekts daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamajai ēkai. Ēkas pamata risinājumi- pāļu pamati, monolītās betona sienas un pārseguma plātnes. Ēkas norobežojošās konstrukcijas veidotas no vieglbetona blokiem un monolītajām dzelzsbetona sienām, fasādes tiek siltinātas, jumts tiek veidots plakans. Darbā atrisināti darbu organizācijas un tehnoloģijas jautājumi, tā pat apskatīti darba drošības un vides aizsardzības aspekti. Veikta darbu grafiskā plānošana un tāmes sastādīšana. Pamata uzsvars likts uz betonēšanas darbiem. Darbs sastādīts datorrakstā latviešu valodā, grafiskā daļa izstrādāta ar programmu AutoCAD 2013 mācību versiju. Sienu un pārsegumu konstrukciju aprēķinam tika izmantotas darba autora sagatavotas Excel datnes. Darbs sastāv no 103.lpp, 30 attēliem, darba laikā tika izmantoti 33 literatūras avoti, 8 A1 rasējumu lapas.
Atslēgas vārdi Tuneļveida veidņi, daudzstāvu daudzdzīvokļu ēka,
Atslēgas vārdi angļu valodā Tunnel formwork, multi-storey apartment building
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 18.06.2015 11:33:24