Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Perforētā metāla ekrāni aizsardzībai pret elektromagnētisko lauku"
Nosaukums angļu valodā "Screens of the perforated metal material for protection from electromagnetic fields"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Viktors Mironovs
Recenzents Vjačeslavs Zemženkovs
Anotācija Maģistra darbs „Perforētā metāla ekrāni aizsardzībai pret elektromagnētisko lauku”ir izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvražošanas katedrā ar mērķi izpētīt iespēju pielietot perforētus metāla materiālus, tai skaitā tos, las iegūti no tūpnieciskajiem atkritumiem, kā ekrānus cilvēka un apkārtējās vides aizsardzībai, kā arī novērtēt to īpašības un izmantošanas iespējas būvniecības tehnoloģijās. Darbs sastāv no ievada un trim nodaļām. Ievadā ir sniegts vispārējspriekšstats par dažādu apkārtējās vides faktoru iedarbību uz cilvēku un dabu, par ekrāniem, kas tiek izmantoti cilvēka un apkārtējās vides aizsardzībai pret dažādiem apstarojuma veidiem, vēja un saules aktivitātes u.c., ir izklāstīti dati par ekrānu izgatavošanai izmantojamo materiālu veidiem un īpašībām. Pirmajā nodaļā tiek sniegta ekrānu klasifikācija atkarībā no konstrukcijas, izmantojamiem materiāliem un to uzdevuma. Parādīti galvenie ekrānu izmantošanas būvražošanā, mašīķnbūvē un citās nozarēs virzieni un piemēri. Otrajā nodaļā galvenā uzmnanība tiek pievērsta metāliskajiem profilētiem materiāliem un to izmantošanas iespējām ekrānu veidā aizsardzībai pret saules starojumu, vēju, skaņas un elektromagnētisko starojumu. Tiek sniegta arī metālisko profilēto materiālu klasifikācija, aprakstītas to īpašības, ģeometrija. Trešajā nodaļā ir sniegti to eksperimentālo pētījumu rezultāti, kas tika veikti ar mērķi novērtēt iespēju izmantot metāliskos profilētos materiālus kā ekrānus metināšanas un citu termisko darbu veikšanā. Noslēgumā ir izstrādāti secinājumi un piedāvātas rekomendācijas un perspektīvas attiecībā uz pētāmo materiālu izmantošanu. Darba beigās ir iekļauts izmantoto literatūras avotu saraksts. Darbs izveidots datorrakstā latviešu valodā, tā apjoms sastāda 89 lapas. Darbā iekļauti 63 attēli, 12 tabulas, un veikta 112 literatūras avotu analīze.
Atslēgas vārdi ekrāns, perforētā metāliskā lente, metāliskie atlikumi, būvniecības tehnoloģijas.
Atslēgas vārdi angļu valodā screen, perforated metal band, metal waste, construction technologies
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 17.06.2015 20:14:19