Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Nanomateriālu un nanosistēmu izmantošana būvmateriālu ražošanā"
Nosaukums angļu valodā "The use of nanomaterials and nano-systems in production of building materials"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Korjakins
Recenzents Baiba Gaujēna
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darbs sastāv no divām daļām: pētnieciskās daļas un inženierprojekta. Pētnieciskajā daļā aprakstīta nanotehnoloģiju attīstība, veidi un līdz šim izmantotie nanomateriāli. Darba mērķis ir ēkas ekspluatācijas efektivitātes uzlabošana, izmantojot nanomateriālus. Analītiskajā daļā veikts četru nanomateriālu – siltumizolācijas, augstas stiprības betona, pašattīrošā pārklājuma un UV aizsardzības pārklājuma – pielietošanas izpēte esošas ēkas ekspluatācijas efektivitātes uzlabošanai, salīdzinājumā ar tradicionālajiem materiāliem, to izmantošanas iespējām vai darbību veidiem. Analītiskās daļas ietvaros veikts esošas ēkas energoefektivitātes aprēķins un doti ieteikumi uzlabojumu veikšanai A klases energoefektivitātes rādītāja (≤ 30kWh/m2) sasniegšanai. Veikts pārseguma normālšķēluma stiprības aprēķins liecē, izmantojot augstas stiprības betonu ar mērķi ietaupīt materiāla patēriņu. Veikta arī pašattīrošā pārklājuma un UV aizsardzības pārklājuma izmaksu analīze, attiecīgi salīdzinot to ar stiklotas fasādes tīrīšanu un krāsotas fasādes krāsas atjaunošanu. Analītiskais aprēķins liecina, ka siltumizolācijas nanomateriāls atmaksājas 98,7 gadu laikā tad, ja ir nodrošināts A klases energoefektivitātes rādītājs. Augstas stiprības betona izmantošana dod 39,28% materiāla patēriņa ietaupījumu, bet ir par 4% dārgāks nekā parastas stiprības betons. Tomēr sadārdzinājums 4% apmērā atmaksājas ekspluatācijas laikā uz zemāku uzturēšanas izmaksu rēķina. Inženierprojektā izstrādāts daudzstāvu dzīvojamās ēkas projekts un paskaidrojuma raksts ar izstrādātiem stāvu plāniem, griezumiem, fasādēm, labiekārtošanas plānu un inženierkomunikāciju aprakstu. Darbā ir iekļauts būvdarbu organizācijas, būvdarbu veikšanas tehnoloģijas un darba un apkārtējās vides aizsardzības apraksts. Veikti trīs konstruktīvo monolīta stiegrota betona elementu analītiskais aprēķins, sastādīta kopējā būvdarbu izmaksu tāme, kā arī veikts tehniski ekonomiskais variantu salīdzinājums un sastādīts būvdarbu veikšanas kalendārais plāns. Inženierprojektā izstrādāta arī grafiskā daļa - rasējumi. Kopumā darbs apkopots uz 222 lapām, kuru sastāvā ir 27 tabulas, 48 attēli, 5 grafiki. Izmantotajā literatūrā izmantoti 30 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Nono, Nanomateriāli, Nanomateriālu pielietošana būvniecībā, Nanosiltumizolācija, Aerogel, VIP's, HPC, Self-cleaning surface, UV protection surface
Atslēgas vārdi angļu valodā Nono, Nano-materials, Nano-heat-insulation, Aerogel, VIP's, HPC, Self-cleaning surface, UV protection surface
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 16.06.2015 19:10:19