Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Vides zinātne
Nosaukums "Vietējo makroaļģu biomasas anaerobā pārstrāde. Biogāzes ieguves potenciāla vērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Anaerobic digestion of Latvian macroalgal biomass. Evaluation of biogas production potential"
Struktūrvienība 27300 Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts
Darba vadītājs Francesco Romagnoli
Recenzents Dagnija Blumberga
Anotācija Intars Aleksandrovs, Vietējo makroaļģu biomasas anaerobā pārstrāde. Biogāzes ieguves potenciāla vērtējums. Daba mērķis ir veicot laboratorijas izmēra eksperimentus un uz Busvella formulas balstītus teorētiskos aprēķinus, izvērtēt savākto aļģu izmantošanas iespējas un potenciālo saražojamās biogāzes apjomu. Darba uzdevumi: 1. Novērtēt makroaļģu izmantošanas iespējas biogāzes ražošanas procesos, kā arī apskatīt to pieejamību Latvijas iekšzemes ūdeņos un Baltijas jūras piekrastē, kā arī izvērtēt kādas aļģu sugas būtu nepieciešams izvērtēt laboratorijas eksperimentos un teorētiskajos aprēķinos; 2. Apskatīt eitrofikācijas procesus, kuri notiek Baltijas jūrā, kā arī iekšzemes ūdeņos un novērtēt notiekošo vides procesu attīstību; 3. Apkopot informāciju, kas nepieciešama lai veiktu laboratorijas izmēra eksperimentu ar izvēlētajām aļģu sugām un noteiktu to biogāzes ražošanas potenciālu; 4. Sagatavot nepieciešamo aprīkojumu, lai veiktu laboratorijas eksperimentu; 5. Atbilstoši aplūkotajai metodoloģijai veikt eksperimentu un noteikt gaistošo organisko vielu saturu izvēlētajās aļģes; 6. Apkopot iepriekšējo eksperimentu rezultātus un literatūrā gūtās atziņas, izplānot un veikt biogāzes potenciāla noteikšanas eksperimentu; 7. Vadoties pēc iegūtā aļģu ķīmiskā sastāva veikt teorētiskus aprēķinus biogāzes ražošanas procesa noskaidrošanai; 8. Salīdzināt teorētiskajos aprēķinos un laboratorijas darbos iegūtos rezultātus; 9. Analizēt iegūtos rezultātus un salīdzināt ar līdzīgiem izmeklējumiem; 10. Izdarīt secinājumus par iegūtajiem rezultātiem. Darbs sastāv no ievada, 5 nodaļām, 21 apakšnodaļas un 3 pielikumiem. Pirmajā nodaļā aprakstītas atziņas par eitrofikācijas sekām un makroaļģu pieejamība Baltijas jūrā un Latvijas iekšzemes ūdeņos, kuras radušās apkopojot literatūru. Otrajā nodaļā aprakstīti materiāli un metodes, kuri tiks izmantoti, lai izvērtētu makroaļģu izmantošanas iespējas, kā izejmateriālam biogāzes ražošanā. Trešajā nodaļā aprakstīti iegūtie rezultāti un salīdzināti teorētiskie aprēķini ar praktisko eksperimentu rezultātiem, kā arī iegūtie dati salīdzināti ar līdzīgos pētījumos iegūtajiem datiem. Daba nobeigumā pēdējās 2 nodaļās tiek aprakstīti iegūtie secinājumi, kā arī izvirzīti ieteikumi. Darba apjoms 64 lpp, 17 attēli, 16 tabulas, 39 literatūras avoti, 3 pielikumi.
Atslēgas vārdi Aļģes, Anaerobā pārstrāde, biogāze, pūšļa fuks
Atslēgas vārdi angļu valodā Algae, Anaerobic digestion, biogas,
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 15.06.2015 07:52:38