Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Ārējo ūdensvadu ugunsdzēsības hidrantu ekspluatācija
Nosaukums angļu valodā Exploitation of External Water Supply Fire Hydrants
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs R.Neilands
Recenzents G.Jaudzems
Anotācija Bakalaura darba “Ārējo ūdensvadu ugunsdzēsības hidrantu ekspluatācija” mērķis ir apskatīt ārējo ūdensvadu ugunsdzēsības hidrantu ekspluatācijas pamatprincipus un remonta iespējas. Darba mērķis ir analizēt ekspluatācijas raksturlielumus un noskaidrot ugunsdzēsības hidrantu veidu ar vis lielākām priekšrocībām pielietošanai lielās centralizētās ūdensapgādes sistēmās. Darba uzdevums ir salīdzināt un analizēt dažādu izgatavotāju ugunsdzēsības hidrantu veidus, tehniskos parametrus, un ekspluatācijas priekšrocības un trūkumus. Darba praktiskā daļa ietver sevī Maltas ielas ūdensvada posma rekonstrukcijas projektu ar ugunsdzēsības hidrantu nomaiņu. Bakalaura darbs ar inženierprojektu sastāv no 6 nodaļām, secinājumiem, literatūras avotu saraksta un pielikumiem. Darba apjoms ir 70 lappuses, 8 tabulas un 34 attēli. Literatūras avotu saraksts sastāv no 21 literatūras avotiem. Darbam ir 9 pielikumi.
Atslēgas vārdi Ugunsdzēsības hidrantu veidi, virszemes un apakšzemes ugunsdzēsības hidranti, ugunsdzēsības hidrantu ekspluatācia
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire hydrant types, underground and above-ground fire hydrant fire hydrants, fire hydrant exploitation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2015 21:17:59