Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Jauna dzīvojamā rajona pieslēgšana centralizētai siltumapgādes sistēmai"
Nosaukums angļu valodā "Connection of the new residential district to the centralized heat supply system"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Egīls Dzelzītis
Recenzents Ainārs Cers
Anotācija Bakalaura darbs izstrādāts balstoties uz tipveida pilsētas projektu plānu ar dzīvojamajām mājām, administratīvajām ēkām, skolām, bērnudārziem un veikaliem. Darbā tiek aplūkots un aprēķināts gadījums, kad mikrorajons tiek pieslēgts centralizētajiem pilsētas siltumtīkliem. Objektu siltum slodze ir aprēķināta atbilstoši būvnormatīvu prasībām, tā lai telpās tiktu nodrošināta komforta temperatūra. Visi aprēķini veikti balstoties uz LBN 003-01 “Būvklimatoloģija” ņemot vērā rajona ģeogrāfisko novietojumu. Diplomdarba mērķis – izstrādāt tipveida dzīvojāmajam rajonam projektu centralizēto siltumtīklu pieslēgšanai Darba uzdevums – veikt siltumtīklu hidrauliskos, siltumslodžu un siltumtrases siltumazudumu aprēķinus, kā ari aprekināt trases aksiālos pagarinājumus un taisnā posma maksimālo pagarinājumu atļautās vērtības. Izstrādāt siltumtīklu tehnisko projektu. Darbs sastāv no 57 lpp., 28 formulām un 19 tabulām. Pielkums sastāv no 4 rasējumiem ka ari paskadrojumiem darbam.
Atslēgas vārdi centralizēta siltumapgāde, izolēti cauruļvadi
Atslēgas vārdi angļu valodā centralized heat supply system, isolated heat conducters.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.06.2015 11:28:02