Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Dinamiski slogotu grunšu deformāciju analīze"
Nosaukums angļu valodā "Deformation analysis of dynamically loaded soils"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Edmunds Šķēle
Recenzents Aigars Ūdris
Anotācija ĶIBERS Krišjānis. Dinamiski slogotu grunšu deformāciju analīze: maģistra darbs – Rīga, Rīgas Tehniskā universitāte, Būvniecības fakultāte, Civilo ēku būvniecības katedra, 2015. – 74 lpp. Maģistra darbs satur 10 tabulas, 67 attēlus un grafikus. Darbā izmantoti 34 literatūras avoti. Pētījuma teorētiskajā daļā tiek apskatītas grunts dinamisko parametru noteikšanas metodes, gan laboratorijas, gan lauka. Pētījuma eksperimentālajā daļā grunts paraugi tika testēti ar bender elementiem, kas ir apvienoti ar trīsasu testa laboratorijas iekārtu. Pavisam tika testēti 5 paraugi. Testos tika noteikti grunts P-viļņu (garenviļņu) un S-viļņu (šķērsviļņu) ātrumi. No S-viļņu ātrumiem tika aprēķināti grunts sākotnējie bīdes moduļi G_0. Grunts deformāciju noteikšanai zem seklajiem pamatiem tika izmantoti trīs aprēķina modeļi: lineārās pustelpas (praksē visbiežāk izmantotais), Hardening Soil (neievērtē ļoti mazas bīdes deformācijas), Hardening Soil small (ievērtē sākotnējo bīdes moduli G_0). Grunts modeļi tika slogoti ar 3 dažādām statiskajām slodzēm, bet Hardening Soil small modelis tika slogots arī ar dinamisku slodzi. Deformācijas savstarpēji tika salīdzinātas, lai atspoguļotu sākotnējā bīdes moduļa un slogojuma ietekmi. Pētījuma mērķis ir apzināt dinamiski slogotu grunšu dinamiskos parametrus un to pielietojamību deformāciju analīzē. Uz kā pamata konstrukciju projektētājiem būs iespēja iegūt precīzākus, drošākus un ekonomiski pamatotākus rezultātus.
Atslēgas vārdi GDSBES, dinamiski slogotas gruntis, deformāciju analīze, bender, hardening soil, Plaxis 3D
Atslēgas vārdi angļu valodā Dynamically loaded soils, GDSBES, Deformation analysis, hardening soil, Plaxis 3D
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 13.06.2015 11:12:36