Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Dzelzsbetona dzelzceļa gulšņu ražotne'
Nosaukums angļu valodā "Reinforced concrete railway sleeper plant"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Videvuds-Ārijs Lapsa
Recenzents Valdis Uzariņš
Anotācija Diplomprojekts izstrādāts un sastāv no divām daļām. No pētnieciskās daļas, kuras tēma ir „Dzelzsbetona gulšņu jaunākās ražošanas tehnoloģijas” un inženierprojekta tēma ir „Dzelzsbetona dzelzceļa gulšņu ražotne”. Pētnieciskajā jeb bakalaura darba daļā tika veikta dzelzsbetona gulšņu ražošanas attīstības un jaunāko tehnoloģiju izpēte. Dzelzceļš visā pasaulē ir ļoti plaši izplatīts transporta veids, to kopgarums sasniedz gandrīz 1.4miljoni kilometru. Tik liela apjoma dzelzceļa līniju uzturēšanā ir nepieciešams regulāri ieguldīt līdzekļus sliežu ceļu un infrastruktūras atjaunošanā. Dzelzceļa gulšņi ir dzelzsbetona konstrukcija, kurai ir vieni no vissarežģītākajiem ekspluatācijas apstākļiem – krasas temperatūras svārstībs, lielas dinamiskas slodzes, vibrācija, u.c.. Darba gaitā tika izvirzīts mērķis apskatīt un izvērtēt esošas un izvērtēt jaunākās ražošanas tehnoloģijas. Pēc secinājumu izdarīšanas ir doti norādījumi ražotājiem par jaunāko ražošanas tehnoloģiju pielietošanu dzelzsbetona gulšņu ražošanas nozarē. Inženiera projekta daļā tiek izstrādāts projekts dzelzsbetona dzelzceļa gulšņu ražotnes ēkai, jo dzelzceļa satiksmei ir liels potenciāls latvijas teritorijā, gan kravu un pasažieru pārvadājumiem latvijas teritorijā, gan arī kā transporta koridoram no austrumiem uz rietumiem. Projekta ietvaros ir veikti aprēķini dzelzsbetona pamatiem, saliekamā dzelzsbetona kolonai un 3 variantu ekonomiskais salīdzinājums tērauda jumta konstrukcijai. Projekta ietvaros ir izstrādāt arī būvdarbu tehnoloģijas sadaļa, kurā aprakstīti galvenie tehnoloģiskie procesi, veikti būvmašīnu aprēķini, divu tehnoloģisko karšu un kalendārāgrafika aprēķini. Sastādīta lokālā tāme un objekta koptāme. Izstrādāds arī vides aizsardzības plāns būvniecības procesa laikā. Grafiskās sadaļas ietvaros ir ietverti galvenie arhitektūras risinājumi – ēkas fasādes, stāvu plāni, garengriezums un šķērsgriezums ar atsevišķiem mezgliem un konstrukciju detālrasējumi. Diplomprojekta sējumā ir 175lpp, 26 tabulas un 50 attēli, 31 bibliogrāfiskie avoti. Inženierprojekta grafiskā daļa ir izstrādāta uz 9 A1 lapām.
Atslēgas vārdi Dzelzceļa gulšņi, dzelzsbetons,
Atslēgas vārdi angļu valodā Railway sleepers, reinforced concrete,
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2015 22:48:21