Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Polimērsaistīta ciprofloksacīna sintēzes pētījumi
Nosaukums angļu valodā Studies of polymer-bonded ciprofloxacin synthesis
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., vad. pētn. Vitālijs Rjabovs
Recenzents Dr. chem., pētn. Zenta Tetere
Anotācija Bakalaura darba literatūras apskatā ir apskatītas ciprofloksacīna modifikācijas un to bioloģiskās aktivitātes pētījumi, ka arī potenciāli lietojamu polimēru modifikācijas iespējas. Informācija apkopota par laika periodu no 1970. līdz 2015. gadam, izmantojot datu bāzes Scifinder, Scopus, ScienceDirect, Espacenet, Wiley InterScience un ACS. Bakalaura darba ietvaros veiktas ciprofloksacīna modifikācijas, sintezēti un raksturoti jauni ciprofloksacīna atvasinājumi, kuru struktūras ir pilnībā pierādītas, lietojot KMR un IS spektroskopiju, AIMS. Ir veiktas polimēru sintēzes, modifikācijas un pētīti polimēra-zāļvielas konjugātu sintēzes apstākļi. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 103 lpp. Darbs satur 57 shēmas, 6 attēlus, 6 tabulas, 7 pielikumus, un tajā izmantoti 87 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi CIPROFLOKSACĪNS, BIONOĀRDĀMIE POLIMĒRI, TILTIŅŠ
Atslēgas vārdi angļu valodā CIPROFLOXACIN, BIODEGRADABLE POLYMERS, LINKER
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2015 14:37:09