Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Bistriazolilpurīnu dezoksiribonukleozīdu sintēze un reakcijas
Nosaukums angļu valodā Synthesis and reactions of bistriazolylpurine deoxyribonucleosides
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., prof. Ērika Bizdēna; Mg. sc. ing., zin. asist. Irina Novosjolova
Recenzents Dr. chem., vad. pētn. Vitālijs Rjabovs
Anotācija Bakalaura darbs veltīts 2,6-bistriazolilpurīnu dezoksiribonukleozīdu sintēzei un to reakcijām ar N- un S-nukleofīliem Literatūras apskatā ir izpētītas svarīgākās 2’ dezoksiribonukleozīdu iegūšanas metodes un purīnu nukleozīdu ķīmijā biežāk lietotās aizejošās grupas. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1975. gada līdz 2015. gadam. Informācijas iegūšanai ir izmantotas datu bāzes ScienceDirect, Wiley Online Library, SciFinder, Reaxys, SCOPUS. Iegūti 29 jauni savienojumi, kuru struktūras ir pilnībā pierādītas, lietojot KMR, IS un AIMS. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 100 lpp. Darbs satur 24. shēmas, 10 attēlus, 5 tabulas, tajā izmantoti 56 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi 2,6-DIAZIDOPURĪNS, 2’-DEZOKSIRIBONUKLEOZĪDI, TRIAZOLI, AZĪDU-ALKĪNU CIKLOPIEVIENOŠANĀS, NUKLEOFĪLĀ AIZVIETOŠANĀS REAKCIJAS
Atslēgas vārdi angļu valodā 2,6-DIAZIDOPURINE, 2’-DEOXYRIBONUCLEOSIDES, TRIAZOLES, AZIDE-ALKYNE CYCLOADDITION, NUCLEOPHILIC SUBSTITUTION REACTION
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2015 14:34:15