Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "CLT paneļu izmantošanas perspektīvas Latvijas būvniecībā"
Nosaukums angļu valodā "CLT panels use perspectives in Latvia"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Aleksandrs Korjakins
Recenzents Viktors Mironovs
Anotācija Anotācija Darba mērķis ir noskaidrot CLT (cross laminated timber) paneļu izmantošanas perspektīvas Latvijas būvniecībā, tāpēc tika veikta daudzpusēja CLT būvmateriāla izpēte. Darbs sastāv no divām daļām – analītiskās daļas un eksperimentālās - analītiskās daļas. Analītiskā daļa sastāv no vispārējas CLT materiāla informācijas analīzes un CLT un dzelzsbetona paneļu salīdzinājuma. Pēc vispārējas CLT materiāla informācijas analīzes tiek izvērtēta tā atbilstība Latvijas standartiem un aprakstīti to izmantošanas veidi. Pēc CLT un dzelzsbetona paneļu salīdzinājuma, salīdzinot to tehnniskos raksturlielumus tiek noteiktas CLT materiāla priekšrocības un trūkumi. Eksperimentālajā - analītiskajā daļā tiek veikta eksperimentāla un analītiska Latvijā ražota CLT paneļa pārbaude, lai noteiktu precīzāko aprēķina metodi un vai CLT panelis atbilst esošajām projektēšanas prasībām. Pēc pētījumā apskatītās un iegūtās informācijas tiek veikti secinājumi par CLT materiāla izmantošanas perspektīvām Latvijas būvniecībā: tiek secināts, ka CLT materiāls atbilst Latvijas standartiem; pēc veiktā salīdzinājuma ar dzelzsbetonu tiek secināts, ka tas ir alternatīvs būvniecības materiāls dzelzsbetonam; pēc eksperimentālajām - analītiskajām CLT paneļa pārbaudēm tiek izdarīts secinājums, ka visprecīzākā CLT paneļa analītiskā aprēķinu metode ir Bīdes analoģijas metode (Kreuzinger metode) un ka Latvijā ražotā paneļa raksturlielumi un īpašības atbilst esošajām projektēšanas prasībām. Maģistra darba sējumā ir 89 lapas, 45 attēli, 11 tabulas.
Atslēgas vārdi CLT, masīvkoks, masīvkoka līmēti paneļi, šķērsām līmētas koksnes paneļi, krusteniski līmētas koksnes paneļi.
Atslēgas vārdi angļu valodā CLT, cross laminated timber, thick wood, X - Lam
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2015 14:06:46