Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Jaunu fluorescentu purīna bāzi saturošu dezoksioligonukleotīdu sintēze un īpašību izpēte
Nosaukums angļu valodā Synthesis and properties of deoxyoligonucleotides containing a novel fluorescent purine base
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., prof. Ērika Bizdēna; Mg. sc. ing., zin. asist. Irina Novosjolova
Recenzents Dr. chem., asoc. prof. Aigars Jirgensons
Anotācija Bakalaura darbs ir veltīts 2-triazolil-6-metilaminopurīna dezoksiribonukleozīda sintēzei un fotofizikālo īpašību izpētei. Darba literatūras apskatā aplūkotas svarīgākās oligonukleotīdu sintēzes metodes, galvenās fluorescento nukleozīdu īpašības un pielietojums. Informācijas iegūšanai ir izmantotas datu bāzes ScienceDirect, Wiley Online Library, SciFinder, Reaxys, SCOPUS un ACS, apkopojot nozīmīgākos datus laika posmā no 1976. līdz 2015. gadam. Eksperimentālajā daļā, izmantojot Cu(I) katalizētu azīda-alkīna ciklopievienošanos (CuAAC) un tai sekojošu SNAr reakciju, iegūts fluorescentais 2 triazolildezoksi-riboadenozīns. CuAAC reakcijas substrāta, 2,6 diazido-dezoksiribunukleozīda sintēzei esam izstrādājuši metodes no dezoksiguanozīna un 2,6 dihlorpurīna. Īsi pētītas fluorescentā savienojuma fotofizikālās īpašības un, balstoties uz iegūtajiem pozitīvajiem rezultātiem (kvantu iznākumi Φ = 0.07, 0.12 un 0.2 attiecīgi DMSO, MeOH un H2O šķīdumos, Stoksa nobīdes 100−150 nm robežās), savienojums iekļauts trinukleotīda sekvencē, izraisot fluorescences dzišanu (Φ = 0.02) un saglabājot lielu Stoksa nobīdes vērtību (120 nm).
Atslēgas vārdi 2,6-DIAZIDOPURĪNS, FLUORESCENTI NUKLEOZĪDU ANALOGI, AZĪDU-ALKĪNU CIKLOPIEVIENOŠANĀS, FLUORESCENTI OLIGONUKLEOTĪDI, FLUORESCENCES KVANTU IZNĀKUMI
Atslēgas vārdi angļu valodā 2,6-DIAZIDOPURINE, FLUORESCENT NUCLEOSIDE ANALOGUES, AZIDE-ALKYNE CYCLOADDITION, FLUORESCENT OLIGONUCLEOTIDES, FLUORESCENCE QUANTUM YIELD
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2015 13:52:18