Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Ritera reakcija šķidrā sēra dioksīdā
Nosaukums angļu valodā The Ritter reaction in liquid sulfur dioxide
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. chem., prof. Māris Turks
Recenzents Dr. habil. chem., prof. Raimonds Valters
Anotācija Maģistra darbā apskatīti uz doto brīdi zināmie pētījumi, kas saistīti ar katalītisku un klasisko Ritera reakciju, kā arī Ritera reakcijas pielietojumu dažādu bioloģiski aktīvo savienojumu un dabasvielu sintēzē. Ir veikts arī ieskats pētījumos, kas saistīti ar šķidrā sēra dioksīda kā šķīdinātāja izmantošanu ar karbkatjonu veidošanos saistītos ķīmiskajos procesos. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1902. līdz 2015. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Scopus, Espacenet, Reaxys, SciFinder, Wiley InterScience un ACS. Maģistra darba ietvaros tika izstrādāti jauni katalītiski Ritera reakcijas apstākļi N-alkilamīdu sintēzei no spirtiem un nitriliem, kas ietver šķidrā sēra dioksīda kā šķīdinātāja izmantošanu. Jaunatklātie katalītiskie apstākļi tika veiksmīgi pielietoti dažādu trešējo un otrējo spirtu Ritera reakcijā. Tika atklāts, ka In(OTf)3 ir efektīvākais Ritera reakcijas katalizators šķidrā sēra dioksīdā. Atsevišķu substrātu un katalizatoru izmantošana minētajos Ritera reakcijas apstākļos veicināja negaidītu blakusreakciju norisi. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 89 lpp. Darbs satur 48 shēmas, 4 attēlus, 19 tabulas, 1 pielikumu un tajā izmantoti 102 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi KATALĪTISKA RITERA REAKCIJA, ŠĶIDRAIS SĒRA DIOKSĪDS, SPIRTI, NITRILI, KARBKATJONU ĶĪMIJA, AMĪDI
Atslēgas vārdi angļu valodā CATALYTIC RITTER REACTION, LIQUID SULFUR DIOXIDE, ALCOCHOLS, NITRILES, CARBOCATION CHEMISTRY, AMIDES
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2015 11:25:37