Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Daudzfunkcionāls koka karkasa nometņu komplekss"
Nosaukums angļu valodā "Multifunctional complex for camps with timber framework"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Māris Šinka
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām: bakalaura pētījuma daļas, kurā izskatīta iespēja attīstīt nometnes vietu ar jaunceltnes iekļaušanu tās teritorijā, veicot šīs jaunceltnes nesošo konstrukciju racionālu parametru pieņemšanu un inženierprojekta daļas, kurā izstrādāts šīs jaunceltnes projekts. Pirmās bakalaura daļas „Racionālu parametru novērtēšana jaunceltnei nometnē” sastāvā iekļauta pieejamo dokumentu par nometnes vietu analīze, izvērtējot tās tālākās attīstības iespējas un piedāvājot jaunas nometņu ēkas iekļaušanu tās teritorijā kā optimālu nākotnes attīstības veidu. Piedāvājums ietver konkrētu koka karkasa konstrukciju jaunceltnes arhitektonisko risinājumu, kas veidots saskaņā ar lemttiesīgo personu vēlmēm. Šajā daļā tiek apkopota dažādu literatūras avotu informācija par nesošo konstrukciju koka karkasa ēkā veidiem un tiek veikti analītiski aprēķini, lai noteiktu materiālu patēriņa ziņā izdevīgāko veidu divās pozīcijās: jumta un starpstāvu pārseguma nesošās konstrukcijas. Tiek veikta sešu salīdzināšanai izvirzīto konstrukciju veidu šķērsgriezumu dimensionēšana atkarībā no izvēlētās līmētās koksnes stiprības klases. Rezultāti apkopoti tabulās un atainoti grafiski. Darba noslēgumā izdarīti secinājumi par izpētītajām atšķirībām, salīdzinot rezultātus. Otrās inženierprojekta daļas „Daudzfunkcionāls koka karkasa nometņu komplekss” ietvaros ir izstrādāts nometņu ēkas Brocēnu novada lauku teritorijā tehniskais projekts, kas sastāv no paskaidrojuma raksta daļas un grafiskās daļas. Paskaidrojuma daļā ietilpst arhitektūras un inženiertehniskā risinājuma raksturojumi, sniegts tehniski-ekonomiskais apskats, kā arī veikti aprēķini atsevišķām nesošajām konstrukcijām un savienojuma mezgliem, tāmju aprēķini, plānota būvdarbu veikšanas organizācija, darba aizsardzība, ugunsdrošības pasākumi un vides aizsardzība objektā. Grafiskā daļa ietver gan arhitektūras, gan būvkonstrukciju rasējumus.
Atslēgas vārdi koka karkass
Atslēgas vārdi angļu valodā timber framework
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 12.06.2015 09:58:53