Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums Metodikas izstrāde Maha –Cendera interferometra izmantošanai degšanas pētījumos
Nosaukums angļu valodā Development of Methodology for Mach-Zehnder Interferometer for Combustion Investigations
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs S.Jaundālders
Recenzents D.Rusovs
Anotācija Maģistra darba tēma: Metodikas izstrāde Maha – Cendera interferometra izmantošanai degšanas pētījumos. Darba autors: Jānis Nagla, TMF profesionālās studiju programmas “Siltumenerģētika un siltumtehnika” maģistrants. Darba mērķis: Veikt degšanas procesa pētījumu ar Maha – Cendera interferometru un uz tā bāzes izstrādāt metodiku iegūto rezultātu analīzei un darbam ar Maha – Cendera interferometru, degšanas procesu pētījumiem. Darba apraksts: Maģistra darba izstrādes gaitā veikta interferometrijas tehnoloģiju un darbības pamatprincipu izpēte. Atbilstoši rezultātiem, pēc tipiskas iekārtas shēmas uzstādīts un noregulēts Maha – Cendera interferometrs. Pēc nepilnību atrašanas izstrādāta uzlabota Maha – Cendera interferometra shēma, atbilstoši kurai konstrukcijā veiktas izmaiņas. Ar Maha – Cendera interferometru iegūta spirta lampas liesmas interferogramma, kas reģstrēta ar CMOS kameru. Interferogrammu apstrādei izstrādāta programma MatLab vidē fona trokšņu izlīdzināšanai un interferences maksimumu, minimumu noteikšanai. Aprēķināti spirta lampas liesmas temperatūru reģioni. Eksperimentu, programmēšanas un aprēķinu gaita aprakstīta pa soļiem, kas ļauj to izmantot, kā metodiku darbam ar Maha – Cendera interferometru degšanas procesu pētījumiem. Aprēķinu rezultāti: Pamatojoties uz pētījuma laikā izanalizētajām aprēķinu metodēm, programmā ir izstrādāts interferogrammu apstrādes algoritms, kas samazina attēla fona trokšņus un atrod maksimumu un minimumu vērtības. Pēc iegūtajām vērtībām aprēķinātas temperatūras. Rezultāti apvienoti pārskatāmā tabulā un grafiski attēloti interferogrammā. Pētnieciskā darba rezultāti un gala secinājumi: Pētnieciskā darba rezultātā izstrādāts darbs, kas lietojams kā metodika, un satur informāciju par to, kā uzstādīt, noregulēt un veikt degšanas procesu mērījumus ar Maha – Cendera interferometra. Maģistra darba apjoms ir 46 lappuses, kas ietver 25 attēlus un 2 tabulas. Diplomdarbam ir 4 pielikumi. Darbā izmantoti 18 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Maha – Cendera interferometrs, degšanas pētījumi, metodoloģija
Atslēgas vārdi angļu valodā Mach - Zehnder interferometer, combustion process research, metodology
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2015 23:39:27