Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Vienģimeņu māju ventilācijas sistēmas"
Nosaukums angļu valodā "Ventilation systems in single-family houses"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Arturs Lešinskis
Recenzents Aleksejs Prozuments
Anotācija V. Vanaga bakalaura darbs ar projekta daļu “Vienģimeņu māju ventilācijas sistēmas” ir veltīts vienģimeņu māju ventilācijas sistēmu analīzei un salīdzinājumam. Mūsdienās arvien biežāk tiek būvētas blīvas ēkas un veikta ēku siltināšana, bet prakse Latvijā rāda, ka netiek īstenota ventilācijas sistēmu izbūve vai renovācija, tādā veidā ļoti nelabvēlīgi ietekmējot iekštelpu gaisa kvalitāti un līdz ar to, arī cilvēku veselību. Vienģimeņu mājas nav izņēmums, un arī tās skar minētā problēma. Darba mērķis ir izpētīt un aprakstīt iespējamās mūsdienu vienģimeņu dzīvojamo māju ventilācijas sistēmas. Darbs sastāv no divām daļām - teorētiskās daļas un projekta daļas. Darba teorētiskās daļas sākumā tiek raksturoti galvenie gaisa parametri un to normatīvās vērtības gan pēc Latvijas, gan pēc ārzemju normatīviem un standartiem, tiek apskatīts, kas ir termālais komforts un kāda ir tā ietekme uz cilvēku, kā arī gaisa kvalitātes ietekme uz cilvēka veselību. Otrajā daļā tiek aprakstīts, kas ir ventilācija un kā darbojas to galvenie sistēmu veidi - dabiskā un mehāniskā ventilācija, kā arī, kā aprēķināt ventilācijai nepieciešamo gaisa daudzumu pēc dažādām metodēm. Pēdējā daļā tiek analizētas un ilustrētas iespējamās vienģimeņu māju ventilācijas sistēmas un veikta sistēmu salīdzināšana pēc iepriekš izvirzītiem darba autora kritērijiem. Darba projekta daļā ir izstrādāts ventilācijas un apkures sistēmu inženierprojekts, balstoties uz bakalaura darbā iegūtajiem secinājumiem. Paskaidrojuma rakstā tiek aprakstīts, pēc kādām metodēm un izejas datiem tika veikti inženierprojekta aprēķini, kā arī aprakstītas projektētās sistēmas un tās sastāvdaļas. Bakalaura darbs ar projekta daļu sastāv no 77 lpp., 17 aprēķina formulām, 5 tabulām, 29 attēliem, 4 rasējumiem un 10 pielikumiem.
Atslēgas vārdi ventilācija, vienģimenes māja, ventilācijas sistēmas, iekštelpu gaisa kvalitāte, ventilācijas risinājumi
Atslēgas vārdi angļu valodā ventilation, single-family house, ventilation systems, indoor air quality, ventilation solutions
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 11.06.2015 22:01:31