Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Kinolenšu līmēšana, līmsavienojumu stiprība un novecošana
Nosaukums angļu valodā Motion-picture films splicing, strength and aging of adhesive joints
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., asoc.prof., M. Dzenis
Recenzents Mg.chem. Oksana Oša
Anotācija Bakalaura darbā literatūras apskatā ir apkopota informācija par kinolenšu struktūru, to izgatavošanai izmantoto materiālu īpašībām, vecošanu un degradāciju. Apskatītas dažādas kinolenšu savienošanas metodes, kā arī raksturotas adhēzijas stiprības noteikšanas metodes. Eksperimentālajā daļā pētīta līmlenšu adhezīvā stiprība un izveidoto kinolenšu līmsavienojumu mehāniskās īpašības, pirms un pēc paātrinātās vecošanas UV starojuma kamerā. Uzņemti izmantoto līmlenšu FTIR spektri. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā. Darba apjoms ir 59 lpp. Darbs satur 28 attēlus, 5 tabulas, 2 formulas un izmantoti 41 informācijas avots.
Atslēgas vārdi Lentas, poliesteri (lavsāns-polietilentereftalāts, celulozes triacetāts), līmēšana, savienošanas veidi, ilglaicība, pārbaužu metodes
Atslēgas vārdi angļu valodā Tapes, polyesters (polyethyleneterephthalate, cellulose triacetate), splicing, adhesive joints, durability, testing methods
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 23:42:11