Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Materiālzinātnes
Nosaukums Epoksīda hibrīdkompozītu pagatavošana un izpēte
Nosaukums angļu valodā Preparation and investigation of epoxide hybrid composites
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing., S. Gaidukovs
Recenzents Mg. sc. ing., A. Kovaļovs
Anotācija Bakalaura darba literatūras apskatā tika apskatīti un izpētīti epoksīdu polimēri, to veidošanās un īpašības, kā arī epoksīdu nanokompozīti ar CNT un grafēnu, to pagatavošana, apstrāde un īpašības. Eksperimentālajā daļā tika pagatavoti epoksīdu nanokompozīti un hibrīdnanokompozīti ar dažādām CNT un grafēna koncentrācijām. Šie pagatavotie paraugi tika novērtēti ar dažādiem testiem – stiepes, triezienizturības, trūkšanas stigrības un blīvuma. Bakalaura darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 57 lpp. Darbs satur 39 attēlus, 6 tabulas, 8 formulas un tajā izmantoti 51 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Epoksīds, oglekļa nanocaurulītes, grafēns, hibrīdkompozīti
Atslēgas vārdi angļu valodā Epoxy, carbon nanotubes, graphene, hybrid nanocomposites
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 22:16:07