Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Enerģētika un elektrotehnika
Nosaukums "SINHRONĀ VĒJA ĢENERATORA AR IEROSMI NO PASTĀVĪGAJIEM MAGNĒTIEM ZOBU ZONAS ĢEOMETRIJAS IZPĒTE"
Nosaukums angļu valodā "TOOTH ZONE GEOMETRY RESEARCH FOR SYNCHRONOUS WIND GENERATOR WITH EXCITATION FROM PERMANENT MAGNETS"
Struktūrvienība 27200 Enerģētikas institūts
Darba vadītājs Edmunds Kamoliņš
Recenzents Andrejs Zviedris
Anotācija Vēja enerģiju iegūst no vēja izmantojot vēja enerģētiskās iekārtas (VEI). Vējš pieder pie atjaunīgajiem enerģijas resursiem, tas ir ekoloģiski tīrs enerģijas avots. Vēja enerģētika nodrošinās tehnoloģiju, kas radikāli transformēs globālo enerģijas tirgu, pievēršoties ilgtspējīgai un stabilai enerģijas ieguvei, kas tiks balstīta uz reģionālu, tīru un konkurētspējīgu atjaunīgo tehnoloģiju. Maģistra darbs sastāv no anotācijas, satura rādītāja, ievada, trīs nodaļām, secinajumiem, literatūras saraksta un pielikuma. Pirmajā nodaļa tiek apskatīts Eiropas Savienības vēja enerģijas tirgus, tā tendences un turpmākais attīstības modelis. Tiek analizēts Eiropas Savienības dalībvalstu kopejais ieguldijums atjaunigo energoresursu tirgū pēc uzstadītās kapacitātes. Tiek uzskatami izanalizēts Eiropas Savienības energētikas politikas kurss 2000. – 2014. gada šķērsgriezumā. Dota šelfa zonas vēja iekārtu tirgus analīze. Otrajā nodaļā apskatīts elektrisko mašīnu optimizācijas un magnētiskā lauka aprēķināšanas metodes, to pielietojums. Tiek dots bezkontaktu elektrisko mašīnu apraksts, klasifikācija, kā arī izklāstītas energosistēmas optimizācijas problēmas, petijumu metodes, kā arī magnētisko plusmu un plūsmas saķēdējuma petijuma metodes. Tiek aprakstiti manīgie izveles kriteriju un zobu zonas raksturojosie parametri. tiek dots īzklāstošs apraksts par galējo elementu metodi. Trešajā nodaļā tiek veikta sinhrona vēja ģeneratora dažādu zobu zonas ģeometrijas parametru izpēte un magnētiskā lauka analīze. Tiek analizēti sinhronā vēja ģeneratora izpētes pamatprincipi, formulēta izpētes problēma. Tiek dots virtuāls elektriskās mašīnas prototips, kā arī aprakstīti iegūtie magnetiskā lauka modelēšanas rezultāti ar datorprogrammas QuickField palīdzību. Tiek dots izklāstošs modelēšanas secības apraksts, kā arī iegūto rezultātu analīze. Maģistra darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms 98 lapaspuses, darba ievietoti 38 attēli, 21 tabulas, 30 formulas un 2 pielikumi. Darba izstrādei izmantoti 25 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi SINHRONAIS VĒJA ĢENERATORS AR IEROSMI NO PASTĀVĪGAJIEM MAGNĒTIEM, ZOBU ZONA, ĢEOMETRIJA
Atslēgas vārdi angļu valodā SYNCHRONOUS WIND GENERATOR WITH EXCITATION FROM PERMANENT MAGNETS, TOOTH ZONE, GEOMETRY
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 21:29:00