Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums "Saspiešanas un locīšanas ietekme uz polietilēna gāzesvadu kvalitāti"
Nosaukums angļu valodā "Effect of compression and declension on quality of polyethylene gas pipes"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Jeļena Tihana
Recenzents Māris Krastiņš
Anotācija Reiņa Dejus maģistra darbā „Saspiešanas un locīšanas ietekme uz polietilēna gāzesvadu kvalitāti” ir detalizēti aprakstīts, kas notiek ar polietilēna gāzesvadu struktūru, veicot saspiešanas un locīšanas eksperimentus. Eksperimentu rezultāti ļauj saprast, vai iegūtie dati atbilst spēkā esošās normatīvās bāzes standartiem. Pirmajā nodaļā ir aprakstīti materiāli un metodes, kur ir apkopota vispārīga informācija par dabasgāzi, polietilēna cauruļvadiem, sadales gāzesvadu sistēmām, normatīviem un standartiem. Veikts apskats gāzesvada būvmontāžas procesā un dabasgāzes padeves pārtraukšanas iekārtām jeb gāzesvada saspiedējiem. Maģistra pirmo daļu vēl papildina argumenti par to, kāpēc ir ērtāk un izdevīgāk lietot gāzesvada saspiedējus dabasgāzes pārtraukšanai un kādas var būt iespējamās sekas, ja netiek ievēroti standartos un normatīvos noteiktie minimālie gāzesvada saspiešanas vai locīšanas apstākļi. Saspiešanas un locīšanas ietekmes noteikšanai uz polietilēna gāzesvadu kvalitāti, autors veica eksperimentu, kurā ir pielietoti polietilēna gāzesvadi un elektrometināmie veidgabali ar ārējo diametru: D32, D40 un D63. Ir veikta gāzesvadu saspiešana ar saspiedēju, kāds ir pieejams A/S „Latvijas Gāze” lietošanā ar mērķi noskaidrot, gāzesvada deformācijas attālumu no saspiešanas vietas. Un otrā eksperimenta daļa ir veltīta gāzesvada locīšanai, izmantojot dažādus rādiusa lielumus, ar mērķi noteikt minimālo liekuma rādiusu, pie kura gāzesvads sāk mainīt savu ovalitāti. Otrajā darba daļā ir apkopoti rezultāti par divu veidu eksperimentiem – gāzesvada saspiešana un gāzesvada locīšana. Darbs izstrādāts starptautiskā formātā – IMRAD. Maģistra darba apjoms ir 52.lpp. un 5 pielikumi. Tajā attēloti 48 attēli un 28 tabulas. Darba realizācijai ir izmantoti 31 literatūras avoti – grāmatas, internetresursi, zinātniskie raksti un spēkā esošā normatīvu un standartu bāze.
Atslēgas vārdi Polietilēna gāzesvadi,spiedējs, liekuma rādiuss
Atslēgas vārdi angļu valodā Polyethylene gas pipe, squeez-off, bending radius
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 16:38:35