Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Latvijas normatīvo aktu bāze ilgtspējīgas būvniecības nodrošināšanai"
Nosaukums angļu valodā "Latvian Legal Regulations for Sustainable Construction"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Kaspars Bondars
Recenzents Aivars Jurjāns
Anotācija Šis maģistra darbs ir izstrādāts Rīgas Tehniskajā universitātē, Būvniecības fakultātē, Būvražošanas institūtā, Civilo ēku būvniecības profesoru grupā. Maģistra darba mērķis ir noteikt, vai Latvijā spēkā esošie normatīvie akti paredz tādu prasību izpildi, kas nodrošina un veicina ilgtspējīgas būvniecības principu ievērošanu. Maģistra darbs sastāv no divām daļām – literatūras apskata un pētījuma daļas. Literatūras apskata daļā ir identificētas ilgtspējīgas būvniecības definīcijas un pamatprincipi, kā arī ir apskatīta pētījuma veikšanā izmantotā ilgtspējīgas būvniecības vērtēšanas metode – BREEAM. Maģistra darba pētījuma daļā ir veikts salīdzinājums starp ilgtspējīgas būvniecības novērtēšanas metodes BREEAM izvirzītajiem vērtēšanas kritērijiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Salīdzinājums ir veikts 9 dažādās, ilgtspējīgas būvniecību raksturojošās kategorijās un kopumā ir apskatīti 58 vērtēšanas kritēriji. Katra kritērija ietvaros ir veikts novērtējums saskaņā ar BREEAM metodes norādījumiem, tādejādi kā gala rezultāts ir iegūts nosacīts novērtējums Latvijas normatīvo aktu bāzei. Pētījuma gaitā autors ir analizējis iespējas uzlabot normatīvo aktu regulējumu, pamatojoties uz konstatētajām normatīvo aktu nepilnībām, kā arī ir izvirīti konkrēti ieteikumi normatīvo aktu uzlabošanai – tajā skaitā, darba gaitā ir izstrādāti divu normatīvo aktu projekti. Maģistra darbs satur 16 tabulas, 4 attēlu un 85 informācijas avotus un 2 pielikumus. Maģistra darba apjoms ir 149 lapaspuses.
Atslēgas vārdi Ilgtspējīga būvniecība
Atslēgas vārdi angļu valodā Sustainable construction
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 16:22:24