Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Lokveida koka pārseguma ugunsizturības analīze"
Nosaukums angļu valodā "Fire design of arches type timber roof"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Jans Veļičko
Anotācija Maģistra darbā veikta lokveida koka pārseguma ugunsizturības analīze. Minifutbola halles pārseguma galvenās nesošās konstrukcijas ir režģotie loki ar 7,5 m pacēlumu. Būves garums 48 m un platums 30 m. Darbs sastāv no septiņām nodaļām. Teorētiskajā daļā apskatīti nesošo koka konstrukciju plašāk lietotie risinājumi, to ražošanas īpatnības, konstrukciju trūkumi un virkne priekšrocību, galveno uzmanību pievēršot koka konstrukciju, kā arī savienotājelementu ugunsizturības īpatnībām. Praktiskās daļas izstrādes gaitā, EC5: 1 – 2 daļas izstrādātas vienkāršotas aprēķinu metodes ugunsizturības prognozēšanai, tika salīdzinātas ar reāliem uguns testu rezultātiem. Balstoties uz izvēlēto metodiku, izvērtējot tās precizitāti, veikti pārseguma galveno nesošo elementu ugunsizturības analītiski aprēķini. Lai nodrošinātu pārsegumam minimāli nepieciešamo ugunsizturības klasi, saskaņā ar LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība", darba ietvaros tika piedāvātas nesošo konstrukciju ugunsizturības palielināšanas metodes. Nodrošinot pārsegumam nepieciešamo ugunsizturības klasi, pieņemot racionālāko no materiāla patēriņa viedokļa risinājumu, veikta režģotā loka racionālo parametru izpēte. Izpētei noteikta sakarība starp relatīvo materiāla patēriņu un ģeometriskiem raksturlielumiem, kā arī sakarība starp ģeometriskiem parametriem un maksimāliem ass spēkiem noteicošos elementos. Izmantojot iegūtās sakarības, noteikti režģotā loka racionālākie ģeometriskie parametri, ievērojot un neievērojot uguns ietekmi. Maģistra darbs kopumā satur 100 lapas. Darbā iekļauti 57. attēli, 32. tabulas un pieci pielikumi.
Atslēgas vārdi Lokveida koka pārseguma ugunsizturības analīze; nesošo konstrukciju ugunsizturības palielināšanas metodes.
Atslēgas vārdi angļu valodā Fire design of arche type timber roof; methods for increasing the fire integrity ratio of the load-bearing structures.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 15:58:38