Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija
Nosaukums Notekūdeņu siltummaiņu integrēšana siltumsūkņu sistēmās
Nosaukums angļu valodā Integration of Waste Water Heat Exchangers in Heat Pump Systems
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs A.Lešinskis
Recenzents R.Neilands
Anotācija Bakalaura darbā ar projekta daļu „Notekūdeņu siltummaiņu integrēšana siltumsūkņu sistēmās” izpētīti siltumsūkņu darbības principi un izanalizētas siltumsūkņu priekšrocības salīdzinājumā ar citiem apkures veidiem, kā arī izpētīti notekūdeņu siltummaiņu veidi un izstrādāta siltumsūkņa sistēmas shēma, kurā integrēts notekūdeņu siltummainis, un veikta tās analīze. Mūsdienās ēku energoefektivitāte ir ļoti nozīmīga tēma. Ir izstrādāti energoefektivitātes standarti, pēc kuriem jaunizbūvētām ēkām ir jāatbilst, lai tās iegūtu energoefektivitātes sertifikātu. Daudz uzmanības tiek pievērsts ēku siltuma zudumiem caur ārēji norobežojošajām konstrukcijām un ventilāciju, bet netiek ņemti vērā ēkas siltuma zudumi, kas aiziet notekūdeņu kanalizācijā. Tādēļ darbā tiek meklēts risinājums, kā izveidot sistēmu, kas būtu spējīga atgūt siltumu no notekūdeņiem. Bakalaura darba mērķis ir izveidot funkcionētspējīgu sistēmu notekūdeņu siltummainim, kas integrēts siltumsūkņa sistēmā. Strukturāli darbs veidots no ievada un pamata daļas 4 nodaļām. Pirmajā nodaļā autors izpētījis zinātnisko literatūru par siltumsūkņu darbības pamatprincipiem un veidiem, izpētot to pielietošanas iespējas un fizikālās darbības procesus. Otrajā nodaļā tiek izanalizētas siltumsūkņa priekšrocības un izdevīgums, salīdzinot ar citiem apkures veidiem. Trešajā nodaļā autors ir veicis notekūdens siltummaiņu izpēti un pēc atrastās un izanalizētās informācijas izveidojis to iedalījumu pēc darbības veidiem. Ceturtajā nodaļā, kā visa iepriekš minētā apkopojumu, autors piedāvā savu risinājumu siltumsūkņu sistēmai, kurā integrēts notekūdeņu siltummainis un veikta šīs sistēmas darbības analīze. Nobeigumā apkopoti secinājumi un izstrādāti priekšlikumi. Darba izstrādē izmantoti 43 dažādi literatūras avoti latviešu, angļu, vācu, čehu un nīderlandiešu valodā, kā arī zinātniskie raksti, publikācijas un interneta resursi. Darbā iekļautas 2 tabulas, 29 attēli un 5 pielikumi.
Atslēgas vārdi Notekūdeņu siltummaiņu integrēšana siltumsūkņu sistēmās , siltumsūknis
Atslēgas vārdi angļu valodā Integration of Waste Water Heat Exchangers in Heat Pump Systems
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 15:55:40