Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Biomorfiskā SiO<sub>2</sub>-C kompozīta ieguve izmantojot sola-gela metodi
Nosaukums angļu valodā Biomorphic SiO<sub>2</sub> -C composite synthesis using sol- gel technology
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr. sc. ing., Aivars Žūriņš, Dr.habil.sc.ing. G.Mežinskis
Recenzents Dr.sc.ing. Jānis Ločs
Anotācija Bakalaura darbā apskatīta izejvielas iegūšana pirolizējot koksni, sola-gēla metode ar tai sekojošu pirolīzi SiO2-C kompozīts iegūšanai, kur kā oglekli saturošas izejvielas izmantoja koksnes pirolīzes kondensātu, koksnes pirolīzes kondensātu un kokogļu pulvera maisījumu un kokogļu rūpnīcas darvu, un kā silīciju saturošas izejvielas - tetraetoksisilānu (TEOS). Literatūras apskatā apkopota informācija par SiO2-C kompozīta iegūšanas metodi, raksturojot iegūšanas apstākļus, izmantotās izejvielas. Eksperimentālajā daļā iegūts koksnes pirolīzes kondensāts, aprakstīti iegūtie SiO2-C kompozīti no trim dažādām izejvielām, salīdzināti dažādu SiO2-C kompozīta sastāvi. Izmantojot SEM raksturota iegūto materiālu morfoloģija, kā arī novērtēts Si un SiO2 daudzums un daļiņu sadalījums. Literatūras apskatā apkopota informācija par laiku periodu no 1977. līdz 2015. gadam, izmantojot datu bāzes ScienceDirect, Interneta resursus, kā arī zinātniskās grāmatas. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 50 lpp, 19 attēlus, 7 tabulas, darbā izmantoti 44 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi SiO2-C KOMPOZĪTS, PIROLĪZE, KOKSNES PIROLĪZES KONDENSĀTS, SOLA-GĒLA METODE, TETRAETOKSISILĀNS (TEOS
Atslēgas vārdi angļu valodā SIO2-C COMPOSITES, PYROLYSIS, PYROLISED WOOD TAR, SOL-GEL METHOD, TETRAETHOXYSILANE (TEOS)
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 12:36:02