Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmija
Nosaukums Griķu salmu katalītiskā pirolīze izmantojot TG-FTIR metodi
Nosaukums angļu valodā Catalytic pyrolysis of buckwheat straw using TG-FTIR method
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Mg.chem. K.Lazdoviča, Dr. hab. chem. V.Kampars
Recenzents Dr. chem.K.Māliņš
Anotācija Bakalaura darbā pētīti griķu salmu raksturojumi, kā arī to pirolīze nekatalītiskos un katalītiskos apstākļos, izmantojot TG-FTIR analīzes metodi. Eksperimentos kā katalizatori izmantoti 6 dažādi metālu oksīdu nanopulveri - Ni/MgO, Ni/Al2O3, NiO∙Fe2O3, FeO∙Fe2O3, NiO∙Al2O3 un NiO/MnO/Al2O3. Katalizatoru raksturošanai uzņemti FTIR spektri, kā arī veikta salmu un katalizatoru TG analīze. Izmantojot Spectrum Search Plus programmu un TG-FTIR metodi, tika identificēti griķu salmu pirolīzes procesā radušies savienojumi, kā arī izvērtēta katalizatoru ietekme uz produktu veidošanos un relatīvo iznākumu. Literatūras apskatā apkopota informācija par laika periodu no 1967. līdz 2014. s gadam. Zinātniskie raksti ņemti no žurnāliem Energies, Applied Catalysis B: Environmental, Journal of Analytical amd Applied Pyrolysis, Biomass and Bioenergy, Fuel Processing Technology, Bioresource Technology, Renewable and Sustainable Energy, Journal of Natural Gas Science and Engineering, Applied Catalysis A: General, Carbohydrate Polymers, Termochimica Acta un datu bāzēm Ebary, Science Direct, Scopus un Springer Link. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 50 lpp. Darbs satur 12 tabulas un 24 attēlus. Izmantoti 40 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Griķu salmi, katalītiskā pirolīze, TG-FTIR
Atslēgas vārdi angļu valodā Buckwheat straw, catalytic pyrolysis, TG-FTIR
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 12:04:37