Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Seismisko slodžu ietekme uz nesošajām tērauda konstrukcijām"
Nosaukums angļu valodā "Seismic load effect on steel structures"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Līga Gaile
Recenzents M.Apsītis
Anotācija Šimanskis J. Seismisko slodžu ietekme uz nesošajām tērauda konstrukcijām: Maģistra darbs. – Rīga, RTU, Būvniecības fakultāte, Būvniecības un rekonstrukcijas institūts, Būvmehānikas katedra. – 2015. – 95 lpp. Darbā tiek pētīta seismisko slodžu ietekme uz nesošo tērauda konstrukciju masas apjomu divās sadaļās: literatūras aprakstā un pētnieciskajā daļā. Literatūras aprakstā tiek veikta pieejamās saistošās literatūras izpēte un tiek gūts vispārīgs priekšstats par to, kas ir seismiska iedarbe un no kā tā ir atkarīga. Tiek izpētīts arī kā no seismiskas aktivitātes reģistrēšanas datiem iegūt seismiskās iedarbes uz ēku. Pētnieciskajā daļā tiek definēts pētījuma objekts – tērauda karkasa ēka ar koncentrētu saitējumu. Pētījumā atkarībā no izejas datiem – seismiskuma pakāpes, tiek veikta seismisko iedarbju noteikšana uz ēku, kā arī veikta atsevišķu nesošo konstruktīvo elementu – kolonnu, siju un vertikālo diagonālsaišu – dimensionēšana saskaņā ar EC3 un EC8 pārbaudēm. Darba noslēgumā tiek analizēti aprēķinātie elementu dimensionēšanas rezultāti un noteikta seismisko iedarbju ietekme uz nesošo konstrukciju masas apjomu, atkarībā no seismiskuma pakāpes. Darba veidošanā izmantoti 6 literatūras avoti, 3 interneta avoti, 5 būvniecības normatīvie standarti un būvkompānijas UPB nepublicētā informācija. Lai sniegtu uzskatāmāku informāciju, tiek izmantoti 48 attēli, 25 tabulas un 1 pielikums. Kopējais darba apjoms ir 95 lapaspuses.
Atslēgas vārdi Seismiskās slodzes, tērauda konstrukcijas, EC8, EC3
Atslēgas vārdi angļu valodā Seismic loads, steel structures, EC8, EC3
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 09:54:15