Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Kompozītas HQ sijas analīze ar galīgo elementu metodi"
Nosaukums angļu valodā "Finite element analysis of composite HQ"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Leonīds Pakrastiņš
Recenzents V.Goremikins
Anotācija Profesionālā maģistra studiju noslēguma darbs tiek izstrādāts Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultātes Būvkonstrukciju katedrā. Lai attīstītu jaunizveidotās kompozītas HQ sijas ražošanas iespējas, maģistra darba ietvaros tiek veikta konstrukcijas analīze ar galīgo elementu metodi (GEM), prognozēta konstrukcijas darbība elastīgi-plastiskajā stadijā un izpētīta plaisu attīstība norobežotajā betonā. Jaunizveidotā tēraudbetona HQ sija ir asimetriska šķērsgriezuma nesošais elements, kurš atrodas pārseguma līmenī, un uzņem lietderīgo slodzi un pārnest to uz konstrukcijas balstiem. Eksperimentālajā daļā tiek iegūti rezultāti par četru HQ siju darbību īslaicīgās statiskās slodzes gadījumā (četrpunktu liece). Siju paraugi tiek brīvi balstīti uz pamatu blokiem, attālums starp sijas balstījuma centriem ir 5860 mm. Eksperimentālās vērtības tiek savstarpēji salīdzinātas, ar mērķi noskaidrot nekompozītas HQ sijas ieguvumu no kopdarbības ar betonu. Kā arī eksperimentālās deformēšanas līknes salīdzinātas ar teorētiskajām līknēm. Kompozītu HQ siju trīsdimensionālie galīgo elementu modeļi ir izveidoti datoraprēķina programmā ANSYS 15.0. Nelineārs GEM aprēķins tiek veikts, ievērtējot materiālu nelinearitāti, kontaktu virsmas ģeometrisko nelineāritāti un betona plaisāšanas parādību. Skaitliskā aprēķinā tiek salīdzināti betonu aprakstošie modeļi – CAST IRON un CONCRETE, izpētīta plaisu attīstība norobežotajā betonā, un noteikta kompozītsijas darbība elastīgi-plastiskajā stadijā. Salīdzinot GEM aprēķinā iegūtus izlieces rezultātus ar eksperimentālajām izliecēm, tiek iegūta laba rezultātu sakritība – maksimālā vērtību starpība nepārsniedz 16%. Tas liecina, ka GEM modelis adekvāti apraksta kompozītas HQ sijas uzvedību elastīgi-plastiskajā stadijā. Darba noslēgumā tiek izstrādātas rekomendācijas kompozītas HQ sijas 3D modeļa veidošanai datorprogrammā ANSYS 15.0. Maģistra darbs sastāv no ievada, 7 nodaļām, secinājumiem, literatūras avotiem. Darbs satur 79 lappuses, 88 attēlus, 4 tabulas, 28 literatūras avotus.
Atslēgas vārdi kompozīta HQ sija, analīze ar galīgo elementu metodi, ANSYS 15, 3D modelis, vienlaiduma sija, četrpunktu slodze, betona plaisāšana, uzvedība elastīgi-plastiskajā stadijā
Atslēgas vārdi angļu valodā composite HQ beam, slim floor beam, finite element analysis, ANSYS 15, 3D model, simply supported, four-point bending load, conrete crack, structural behaviour in elastic-plastic stage
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 09:43:14