Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Silīcija minerālmateriālu raksturlīknes un to praktiskā izmantošana
Nosaukums angļu valodā Characteristic curves of siliceous mineral materials and its practical use
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.chem., asoc.prof. Daina Kalniņa
Recenzents Dr.phys. Pāvels Onufrijevs
Anotācija Darbā izmantota RTU Zinātniskajā bibliotēkā pieejamā literatūra un elektroniskās datu bāzes un internets. Apskatītie literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kas izdota no 2002. līdz 2015. g. Darba literatūras apskatā apkopota literatūra par ceļu būvē izmantojamie materiāli: minerālmateriāli un organiskā saistviela-bitumens. Aprakstītas to īpašības, problēmas, kas saistītas ar skābu (silīciju saturošu minerālmateriālu) izmantošanu ceļu būvē. Apkopota literatūra par bitumena saistības ar minerālmateriāliem noteikšanas metodēm un to uzlabošanas iespējām. Eksperimentālajā daļā pētīti divu veidu nestandarta frakciju minerālmateriāli ar dažādu fāžu sastāvu. Noteikta dažādu koncentrāciju sālsskābes un fluorūdeņražškābes ietekme uz pētītajiem nestandarta minerālmateriāliem. Uzņemtas raksturlīknes, raksturotas minerālmateriāla skābuma kvantitatīvās īpašības, raksturotas virsmas izmaiņas skābju iedarbības dēļ. Bakalaura darbs uzrakstīts latviešu valodā, satur 60 lpp, 14 attēlus, 11 tabulas, 1 pielikumu, darbā izmantoti 56 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi SILĪCIJA MINERĀLMATERIĀLI, ADHĒZIJA, BITUMENS, SĀLSSKĀBE FLUORŪDEŅRAŽSKĀBE
Atslēgas vārdi angļu valodā SILICEOUS MINERAL MATERIALS, ADHESION, BITUMEN, HYDROFLUORIC ACID, HYDROCHLORIC ACID
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.06.2015 07:03:44