Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Sniega slodžu ietekme uz pārsegumiem atkarībā no to formas"
Nosaukums angļu valodā "Impact of snow loads on different types of roof shapes"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dmitrijs Serdjuks
Recenzents Diāna Bajāre
Anotācija Maģistra darbs sastāv no piecām daļām - literatūras apskata daļas, sniega slodžu aprēķina metodikas apraksta daļas, pētnieciskās daļas, aprēķinu daļas un rezultātu analīzes daļas. Maģistra darba tēma ir "Sniega slodžu ietekme uz pārsegumiem atkarībā no to formas". Darbā tiek apskatītas netradicionālu liellaidumu jumta pārsegumu formas. Sniega slodžu aprēķina metodika uz šādām jumta pārseguma formām netiek aprakstīta darba ietvaros apskatītajos normatīvajos dokumentos: LVS EN 1991-1-3, SNiP 2.01.07-85; ASCE/SEI 7-05. Literatūras apskata daļas ietvaros apskatītas un klasificētas pēc formas liellaidumu jumtu pārsegumu konstruktīvās shēmas. Izvēlētas trīs pārsegumu formas, kuras ir pamats uzskatīt par netradicionālām - pārsegums ar paralēlām vantīm, pārsegums ar paralēlām vantīm un dažādu atbalstu augstumu un teltsveida iekārtais pārsegums. Sniega slodžu aprēķina metodikas darba daļā apskatītas, īpatnības, kas jāņem vērā, aprēķinot sniega slodzes uz pārsegumiem, rēķinot tās pēc trīs normatīvajiem dokumentiem. Aprakstīta metodika, kas dod iespēju ievērtēt jumta pārseguma formu visiem trīs apskatītajiem pārsegumu veidiem un veikti izteiksmju izvedumi, katram parametram, katram konkrētajam pārseguma tipam. Pētnieciskās daļas ietvaros atrasti matemātiskie modeļi, ar kuru palīdzību ir iespējams atrast sniega sanesuma zonas platumu s un jumta formu raksturojošo koeficientu k pie trīs dažādiem pārseguma laidumiem L=40,70 un 100 m, ar kuru palīdzību ir iespējams noteikt minēto parametru vērtības, mainot pārseguma ģeometriskos raksturlielumus. Aprēķinu daļā veikts ilustratīvs aprēķins visām pētāmajām pārsegumu formām pie laiduma L=70 m. Salīdzinātas piepūļu vērtības, kas rodas, slogojot konstrukciju ar slodzēm, kas noteiktas atbilstoši trīs normatīvajiem dokumentiem. Salīdzinātas arī vants pārvietojumu vērtības. Rezultātu analīzes daļā veikts apkopojums par darba gaitā padarīto, atbilstoši darba uzdevumiem. Darba saturs ir 122 lapas, kurās iekļauti 97 attēli un 95 tabulas. Darbs noformēts datorrakstā uz A4 formāta lapām.
Atslēgas vārdi Sniega slodzes, netradicionālas formas pārsegumi, iekārtie pārsegumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Snow loads, non traditional shapes of roofs, cable roof structures
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2015 21:36:08