Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Būvniecība
Nosaukums "Ēkas pārbūve par viesnīcu Rīgā"
Nosaukums angļu valodā "Building reconstruction to hotel in Riga"
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Viktors Mitrofanovs
Recenzents G.Karolis
Anotācija Diplomprojekts sastāv no divām daļām: pētnieciskās daļas un inženierprojekta. Pētnieciskās daļas tēma ir “OS-RMS aprēķinu metodikas pielietošanas analīze tēraudbetona pārseguma konstrukcijās”, inženierprojekta tēma ir “Ēkas pārbūve par viesnīcu Rīgā”. Pētnieciskā daļa sastāv no ieskata pārseguma vibrāciju teorijā saistībā ar cilvēku izraisītām vibrācijām, tajā ir izpētīta arī Eirokodeksos atrodamā informācija par dinamiskām iedarbēm un vibrācijām. Darbā ir aplūkota OS-RMS aprēķinu metode, kas tiek izmantota tēraudbetona pārsegumu vibrāciju analīzei. Analizētas atsevišķas IPE un HEA profiltērauda sijas laidumu robežās 4,0m līdz 8,0m. Inženierprojektā ir vispārīgs objekta raksturojums, kas ietver arhitektūras, ugunsdrošības un inženiertīklu risinājumus, kā arī inženierģeoloģijas aprakstu. Darbā ir veikts 1. stāva trīs pārseguma variantu salīdzinājums, trīs nesošo konstrukciju (galvenās sijas, klājsijas un kolonnas) aprēķins, kā arī galvenās sijas un klājsijas mezgla aprēķins. Darbā ir būvdarbu organizācijas un galveno būvdarbu tehnoloģijas, kā arī darba un vides aizsardzības apraksts, kas papildināts ar būvdarbu veikšanas kalendāro plānu, lokālo tāmi, kopsavilkuma aprēķiniem pa darbu veidiem un būvniecības koptāmi. Darbs izstrādāts latviešu valodā. Tas sastāv no 149 lapām, 51 attēla, 22 tabulām un 5 pielikumiem, izmantoti 32 informācijas avoti. Inženierprojekta grafiskā daļa izstrādāta uz 8 A1 formāta lapām.
Atslēgas vārdi Cilvēku izraisītas vibrācijas, OS-RMS aprēķinu metodika, pārseguma dinamiskie parametri.
Atslēgas vārdi angļu valodā Human induced vibrations, OS-RMS design approach, floor dynamic characteristics.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2015 17:20:30