Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Siltumenerģētika un siltumtehnika
Nosaukums SC ``Imanta`` tvaika katla VAPOR darbības efektivitātes paaugstināšana
Nosaukums angļu valodā Effectivity Improvement of VAPOR steam Boiler at TPP Imanta
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing. Sergejs Vostrikovs
Recenzents D.Turlajs
Anotācija Dotajā Diplomprojektā tiek apskatīta aizplūstošo dūmgāzu siltuma utilizācija siltumcentrāles „Imanta” no esošā tvaika katla VAPOR TTK-300 SH, izmantojot esošo ūdenssildāmā katla KVGM-100 Nr.3 (ŪSK-3) kondensācijas ekonomaizeri, kā rezultātā, panākot dotā darbības efektivitātes paaugstināšanu, ar. mērķis ir palielināt katlu iekārtu vai citu enerģētisko iekārto efektivitāti un līdz ar to, samazināt izmaksas par kurināmā iegādi un samazināt siltuma enerģijas ražošanas pašizmaksu. Siltumcentrāles „Imanta” tvaika katls VAPOR TTK-300 SH ar darba spiedienu P=7 bar, temperatūru T=235 0C un jaudu Q=8,5 MW, kas ir nodots ekspluatācijā 2005. g., lietderības koeficents normālā darba režīmā, strādājot ar dabasgāzi, svārstās robežās no 86 līdz 90%. Tas nozīmē, ka, strādājot tvaika katlam, tiek pazemināts visas siltumcentrāles kurināmā īpatnējais patēriņš attiecībā uz saražotu siltumenerģiju. Darbs sastāv no 73 lappusēm skaidrojošā teksta un aprēķiniem, 31 tabulām, 10 attēliem un 6 pielikumiem. Darba izstrādē izmantoti 19 literatūras avoti. Darbs izstrādāts latviešu valodā.
Atslēgas vārdi Tvaika katls, ūdenssildāmais katls,kondensācijas ekonomaizers, aizplūstošo dūmgāzu utilizācija.
Atslēgas vārdi angļu valodā Steam boiler, condensing economizer, flue gas heat recovery.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2015 16:40:51