Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Ķīmijas tehnoloģija
Nosaukums Liesu kvartāra mālu keramika piesārņojuma samazināšanai ūdenī
Nosaukums angļu valodā Quaternary lean clay ceramic for reduction of water pollution
Struktūrvienība 14000 Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Darba vadītājs Dr.sc.ing., asoc.prof. R.Švinka
Recenzents
Anotācija Maģistra darbā pētīti Šļūcenieku atradnes māli un mālu keramikas granulu sorbcijas īpašības. Literatūras apskatā apkopota pieejamā informācija par kvartāra perioda Latvijas māliem, mālu apdedzināšanas procesu, sniegts vispārīgs ieskats par porainiem materiāliem. Apskatīts titāna dioksīds kā fotokatalizators piesārņojuma degradācijas procesos, kā arī īsumā aprakstīts adsorbcijas process. Eksperimentālajā daļā Šļūcenieku mālu keramikas granulām noteikti fāžu sastāvi, porainība, keramiskās īpašības, granulu radītais pH ūdens vidē un zeta potenciāls. Veikti granulu sorbcijas pētījumi joda un metiloranža ūdens šķīdumos, lai novērtētu granulu adsorbcijas spēju. Ar TiO2 pārklātām granulām tika noteikta metiloranža ūdens šķīduma fotodegradācijas spēja. Maģistra darbs uzrakstīts latviešu valodā, tā apjoms ir 62 lpp. Darbs satur 29 attēlus, 5 tabulas un tajā izmantoti 69 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi keramiskās granulas, porainība, sorbcijas īpašības
Atslēgas vārdi angļu valodā ceramic pellets, porosity, sorption properties
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2015 12:12:39