Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Mūsdienu urbānās dārzkopības integrācijas potenciāls Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā
Nosaukums angļu valodā Integration Opportunities of Emerging Urban Gardening Forms in the Urban Fabric of Rigas Historic Centre and Its Protected Zone
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs Sandra Treija
Recenzents profesors Jānis Briņķis, doktorante Dace Bērziņa
Anotācija Rīga ir sarūkoša pilsēta, līdz ar to jautājums par teritorijas efektīvu izmantošanu ir īpaši aktuāls. Kvalitatīva, iedzīvotājiem patīkama pilsētvide ir definēta, kā viens no Rīgas Attīstības programmas 2014.-2020. gadam mērķiem. Darbā tiek apzināts, ka daudzās Eiropas pilsētās urbānā dārzkopība tiek izmantota, kā rīks vides kvalitātes uzlabošanai, ka arī sabiedrības sociālās integrācijas un izglītības veicināšanai, un rehabilitācijai. Pētījumā tiek izvērtēts mūsdienu urbānās dārzkopības integrācijas potenciāls Rīgas vēsturiskajā centra un tā aizsardzības zonā, ar mērķi uzlabot vides un iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Mērķis – izvērtēt vai mūsdienu urbānās dārzkopības dažādu veidu integrācijai Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā ir attīstības iespējas. Pētījuma pirmajā daļā tiek apkopota informācija par to, kas ir mūsdienu kvalitatīvas dzīves vides paradigma un kādi ir tās aspekti. Otrajā daļā tiek apkopota informācija par mūsdienu urbānās dārzkopības formam un to funkcijam, kā arī par šo formu integrācijas veidiem pilsētas struktūrā. Darba trešajā daļā apkopota informācija par Rīgas pilsētas attīstības plānošanas dokumentos izvirzītiem mērķiem, prioritātēm un rīcību attiecībā uz Rīgas vēsturisko centru un tā aizsardzības zonu, kā arī aplūkota to kopsakarība ar reālo situāciju Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā. Pētījuma rezultātā secināts, ka mūsdienu urbānās dārzkopības integrācijai Rīgas vēsturiskajā centrā un tā aizsardzības zonā ir attīstības iespējas. Darba apjoms ir 103 lappuses, tajā skaitā pielikumi uz 11 lappusēm. Darbā izmantoti 88 informācijas avoti un iekļauti 47 attēli.
Atslēgas vārdi mūsdienu urbānā dārzkopība, Rīgas vēsturiskais centrs un tā aizsardzības zona
Atslēgas vārdi angļu valodā emerging urban gardening forms, Riga Historic Center
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2015 10:49:33