Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Telekomunikācijas
Nosaukums Sakaru kabeļa sekundāro parametru mērījumi
Nosaukums angļu valodā Communication Cable Secondary Parameter Measurement
Struktūrvienība 13100 Telekomunikāciju institūts
Darba vadītājs J.Poriņš
Recenzents A.Supe
Anotācija Bakalaura darbā apskatīti, pētīti un mērīti sekundārie parametri – vājinājuma koeficents, fāzes koeficents, viļņu pretestība un viļņu ātrums. Darbā tiek apskatīti koaksiālie un simetriskie kabeļi, tu uzbūve, vadītāji, izolācijas materiāli un pielietojums. Apkopotas primāro parametru formulas gan koaksiālajam kabelim, gan simetriskajam. Veikts apraksts par sekundārajiem parametriem. Apskatīti stāvviļņi un divu voltmetru metode. Eksperimentālajā daļā veikta koaksiālā un simetriskā kabeļa salīdzinājumi starp teorētiski aprēķinātajiem un ar divu voltmetru metodi iegūtajiem sekundārajiem parametriem. Salīdzinot teorētiskos rezultātus ar eksperimentāli iegūtajiem tiek secināts, ka ar divu voltmetru metodi iespējams iegūt koaksiālā kabeļa sekundāros mērījumus, kuri ir līdzīgi teorētiskajiem, bet simetriskajam kabelim eksperimenta rezultāti nedod pietiekami līdzīgus rezultātus. Darba apjoms ir 73 lappuses, darbā ir 6 tabulas, 40 attēli, 20 literatūras avoti un 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Sakaru kabeļa sekundāro parametru mērījumi
Atslēgas vārdi angļu valodā Communication Cable Secondary Parameter Measurement
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 09.06.2015 08:54:11